Go to Top

Personale

BEHANDLERTEAM:

Michael Knudsen, koncern direktør, centerleder og behandler, Tlf.3056 5790
Kognitiv misbrugsbehandling. Dobbeltdiagnoser. Uddannet NADA-akupunktør.
Ædru alkoholiker siden Minnesota-behandling 2003

Vivi Petersen, Administrationschef,coach og Indkøb. Tlf. 3056 5724,
Kognitiv misbrugsbehandling. Dobbeltdiagnoser. Uddannet NADA-akupunktør.

Per Nicolaisen, Souschef, Coachuddannet, Tlf. 30565131
Uddannet NADA-akupunktør
Ædru alkoholiker siden Minnesota–behandling 2009.

Ulrik Samsøe Therkildsen, leder af primærbehandlingen, Tlf. 30565749
Psyke/Misbrugsterapeut & Cenaps-Certificeret Misbrugsbehandler. NADA-akupunktør.
Ædru / clean alkoholiker/stofmisbruger siden 1997

Nic Korshøj, behandler, Tlf. 3056 5765
Psykoterapeut,uddannet krops-/gestaltterapeut med fokus på misbrug hos IFUAM,
uddannet afhængighedsrådgiver, NADA-akupunktør,
og underviser i ”Børn er også Mennesker”-programmet samt TAPP.
Ædru alkoholiker siden Minnesota-behandling 1999

Peter Olsen, rådgiver/vagt
DAC-uddannet misbrugsbehandler. NADA- akupunktør
Ædru alkoholiker siden Minnesota–behandling 2009

Sanne Roland, rådgiver/ vagt
DAC – uddannet misbrugsbehandler. NADA- akupunktør.
Ædru alkoholiker siden Minnesota – behandling 2011.

John B. Rasmussen, rådgiver/vagt
Uddannet NADA-akupunktør
Clean/Ædru alkoholiker siden Minnesota–behandling 2006.

Torben Jensen, familieterapeut
Gestaltterapeut (IKG), systemisk familieterapeut (SIF) og oplevelses-orienteret familieterapeut (Kempler)

Thomas Juul  rådgiver/vagt
Ædru alkoholiker siden Minnesota–behandling 2009.

Majbritt Westergaard, pædagog

LÆGER:

Bent Kristensen, Virksomhedsansvarlig læge
Fast tilknyttet, medicinsk og lægefagligt tilsyn.

Stefan Schäfer, læge
Afløser, medicinsk og lægefagligt tilsyn.

E. Bondo, Ole Larsen & Anita Corydon, Lægehuset Schaumann
Samarbejdspartner, almen praktiserende læger.

PSYKIATER:

Kurt Mølgaard, psykiatrisk lægekonsulent,Cand. med. 1988. Speciallæge iCand. med. 1988. Speciallæge i
psykiatri med 3-årig gruppeanalytisk uddannelse, og 2-årig kognitiv uddannelse.

SYGEPLEJERSKE:

Dorte Hansen, sygeplejerske & medicinansvarlig

ØVRIGE:

Lars Rod, behandler.
Uddannet NADA-akupunktør. Ekstern underviser UC Syd og
foredragsholdermed speciale i konsekvenser og påvirkninger af
Afhængighed/misbrug i familie & virksomheder.
Ædru alkoholiker siden Minnesota-behandling i 2004

Esmail M. Dehno, etnisk misbrugskonsulent
Helle Palle , Adm. telefonbetjening og andet kontorarbejde.

Rita Lage, Job- & klientvejledning, journalisering, telefonbetjening og andet kontorarbejde.

Helle Palle, Administrativ, kontor.

HR-konsulent Jette Kobber.
HR-diplomuddannelse, suppleret med en Skandinavisk coachuddannelse og en ICF-certificeret coachuddannelse.