Facebook
Afrusning / afgiftning / rehabilitering

Afrusning / afgiftning / rehabilitering

Ethvert aktivt misbrug, uagtet om det er af alkohol eller rusmidler, kan medføre meget ubehagelige, og i visse tilfælde, livstruende abstinenser. STIEN har derfor tilknyttet en række sundhedsfaglige medarbejdere, som tæller psykiater, læge og sygeplejersker. De står klar til at håndtere afrusning og afgiftning i det enkelte tilfælde.

Vi behandler abstinenser så vidt muligt smertefrit. Det har vi gjort igennem mange år og vi har derfor en betydelig erfaring i at håndtere også meget komplicerede udfordringer som følge af misbrug og medicinering.

Afrusning misbrugsbehandling, Behandlingscenter Stien

Afrusningsfasen indledes i de fleste forløb umiddelbart efter ankomst, når vores sundhedsfaglige medarbejdere har foranstaltet tilsyn. Det kan være vanskeligt på et generelt plan at tidsindramme et afrusningsforløb, men vejledende kan det oplyses;

  • At en alkoholafrusning typisk tager mellem 7-10 dage.
  • At afrusning af misbrug med narkotiske stoffer, kan variere meget i det enkelte tilfælde. Afrusningsperioden afhænger af misbrugets omfang og længde samt af effekten af de konkrete rusmidler som misbruges.
  • Alle afrusningsforløb kan være under indflydelse af andre forhold så som almen mental tilstand, andet ordineret fast medicin og lign. Derfor er det vigtigt at der i den enkelte tilfælde er tale om en individuelt tilpasset løsning når det gælder afrusning.

En så vidt mulig smertefri afrusning og abstinensbehandling, sker for at sikre en så succesfuld rehabilitering som muligt i forløbet på STIEN. Når de værste abstinenser og almene uro er behandlet iværksættes en intensiv terapeutisk behandlingsindsats.