Facebook
Alkoholbehandling

Alkoholbehandling

Holder du af en, som har et alkoholmisbrug eller har du selv et alkoholmisbrug? Bliv klogere på alkoholbehandling.

Alkoholmisbrug er desværre en meget almindelig lidelse i dagens Danmark. Ifølge de nyeste tal fra sundhedsstyrelsen er der mere end 500.000 danskere som hver uge drikker for meget. Lidelsen har mange forskellige navne: alkoholiker, alkoholmisbrug, alkoholisme eller alkoholafhængighed. Ordene dækker over forskellige definitioner, men er tæt forbundet. En alkoholiker er en person, som lider af et alkoholmisbrug (alkoholisme). Kroppen er på dette stadium altså blevet afhængig af alkohol. Alkoholisme kommer derfor til udtryk ved dyb afhængighed af at indtage alkohol, og det er denne afhængighed, som udvikler sig til et alkoholmisbrug. 

Hvad er afhængighed? 

Afhængighed optræder, når en person har udviklet en så kraftig og dominerende trang til et rusmiddel – i dette tilfælde alkohol, at det bliver nødvendigt og styrende for den daglige tilværelse for person at indtage rusmidlet hyppigt. 

Ved de fysiske symptomer udvikler personen en kraftig trang eller abstinenssymptomer, hvis ikke han/hun indtager eller indtager for lidt af det stof, som har forårsaget afhængigheden. 

Ved de psykiske symptomer opnår personen en følelse af glæde, tilfredsstillet eller velvære ved at indtage rusmidlet. Omvendt oplever personen tilværelse som værende trist og deprimerende uden. Den psykiske trang til rusmidlet kan være så kraftigt, at personen slet ikke kan fokusere på noget andet før, de indtager det. 

Faren ved alkoholmisbrug 

Alkohol er lovligt i Danmark og ofte accepteret i samfundet, men det er faktisk et af de mest skadelig rusmidler, som vi kender til. Et langvarig alkoholmisbrug er forbundet med både alvorlige og permanente skader på kroppen og sjælen. Det viser alle sundhedsfaglige undersøgelser. Listen er lang over de fysiske skader som følge af et alkoholmisbrug. Det er f.eks. svækket lever, forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser, nedsat potens, nedsat funktion af tarmsystemet, svækket immunforsvar, øget risiko for kræft samt sukkersyge og meget mere. 

Derudover opleves der samtidig psykiske symptomer i forbindelse med et alkoholmisbrug. Alkoholikere kan blandt andet opleve alvorlige neurologiske svækkelser, alkoholdemens, svækket hukommelse, mental træthed og andre alvorlige mentale følgevirkninger. Et alkoholmisbrug er derudover ofte enormt ødelæggende for personens sociale relationer, arbejdsmuligheder og generel livskvalitet. Derfor er det utroligt vigtigt, at et alkoholmisbrug bliver behandlet. 

Hvornår har man brug for alkoholbehandling?

Det kan være vanskelig at definere, hvornår en person har et alment stort forbrug af alkohol eller decideret har et alkoholmisbrug. Det kan være en indikation, når indtaget af alkohol og effekten af det bliver højeste prioritet og dermed dominerende for livet, at en person er alkoholiker og lider af et alkoholmisbrug.

Ifølge de nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen er der mere end 500.000 danskere som hver uge drikker for meget. Af dem er mindst de 140.000 at betegne som egentlige alkoholikere.

Tegn på man er alkoholiker

I 1994 definerede Verdenssundhedsorganisatione (WHO) alkoholisme som en diagnose, og på den måde blev den ophøjet til at være en egentligt sygdomstilstand. 

Der blev således fastlagt nogle decideret symptomper på, at en person er blevet alkoholiker. Et af tegnene er at indtagelsen af alkohol har højere prioritet for personen end andre aktiviteter, som tidligere har haft en større værdi. Et andet symptom er, at trangen til at indtage alkohol kan være meget stærk. En person har decideret en alkoholafhængighed, hvis tre eller flere af de følgende punkter har været til stede indenfor det sidste år: 

  1. En stærk trang til at indtage alkohol 
  2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen 
  3. Abstinenssymptomer eller alkoholindtagelse for at ophæve abstinenssymptomer 
  4. Toleranceudvikling, således at stigende mængder alkohol er nødvendigt for at opnå effekt som tidligere. 
  5. Tiltagende forsømmelse af glæder eller interesser pga. alkoholindtagelse. Mere tid bruges på at skaffe eller indtage alkohol eller på at komme sig efter virkningen. 
  6. Fortsat indtag på trods af klare tegn på skadelige virkninger (eksempelvis leverskade) efter stort alkoholforbrug.
Alkoholbehandling misbrugscenter. Behandlingscenter Stien

Hvorfor udvikler man et alkoholmisbrug? 

I mange tilfælde udvikler mennesker et alkoholmisbrug, fordi alkoholen virker for dem som en løsning på et problem, som ellers er svært for dem at håndtere. Dette kan f.eks. være sociale udfordringer, ensomhed, tunge tanker eller svære følelser, som de føler kan slukkes eller dæmpes gennem virkningen af alkohol.

Der er aldrig nogle, som drømmer om at blive alkoholiker. Det er ofte en proces, hvor alkoholen i starten giver fred og ro fra de daglige udfordringer. Derefter udvikler det sig gradvist til et egentligt alkoholmisbrug. Det ender således ud med, at alkoholen kontrollerer personen og ikke omvendt og bliver til en sygdom. 

Alkoholbehandling

Når først alkoholen styrer personen, kræver det ofte intens og professionel behandling. Alkoholabstinenser kan være meget alvorlige og i enkelte tilfælde livstruende. Man bør derfor aldrig selv tage ”en kold tyrker” eller på anden vis søge hjælp hos ikke-fagligt kompetente og ikke-autoriserede personer.

Antabus er ikke nok

Lægemidlet antabus bliver brugt i stort omfang til behandling af alkoholisme i Danmark. Virkningen er, at den medfører stort ubehag ved indtagelse af alkohol for person. Men ifølge Sundhedsstyrelsen virker midlet ikke. Det har de selv slået fast i 2015 i deres Alkoholvejledning. Problemet er, at mange alkoholikere, som behandles med antabus, ikke får supplerende misbrugsbehandling. Lægemidlet fjerner muligheden for at indtage alkohol, men personen får ikke gjort noget ved de årsager, som udløste misbruget i første omgang. 

Et alkoholmisbrug kræver professionel behandling. Det kræver tid og ressourcer og kan ikke bare trylles væk ved brug af en pille eller en midlertidig standhaftighed. Der er bestemte årsager til, at nogle mennesker bliver alkoholikere, og det sker meget sjældent gennem frie vilje og oplyste valg. Derfor er det årsagerne, som skal behandles. 

Alle troværdige analyser af misbrugsbehandling viser, at døgnbehandling er den absolut mest effektive behandlingsmetode. 

Døgnbehandling

På Behandlingscenter STIEN har vi stor erfaring med at behandle alkoholmisbrug. Vi tilbyder et døgntilbud, hvor alkoholikere lader sig indskrive i en periode på typisk 5 til 6 uger efterfulgt af efterbehandling. Vi behandler, stabliserer og afruster dem, som lider af alkoholisme og giver dem værktøjer, så de kan leve et nyt ædru liv uden alkoholafhængighed. 

I behandlingscentret finder du misbrugsbehandlere, familieterapeuter, sygeplejersker, psykiatere, læger og juridiske rådgivere. De vil hjælpe dig med at håndtere alle de livsudfordringer, som førte til din alkoholafhængighed. På Behandlingscenter STIEN er der mulighed for 100 % anonym behandling.

Behandlingscenter med fokus på den enkelte 

Hos Behandlingscenter Stien har vi fokus på den enkelte person. Vi kan hjælpe dig med at komme ud af et misbrug og behandler alle former for afhængighed. 

I det enkelte behandlingsforløb er det helt afgørende, at indsatsen er tilpasset til den enkeltes forudsætninger og udfordringer. Vi har derfor en fagligt, dygtig og erfaren medarbejdergruppe, som rummer flere forskellige kompetencer. Derfor kan vi altid tilpasse de enkelte metoder til de behov, som gør sig gældende. 

Gennem mange års erfaring ved vi, at det er en stor og ofte grænseoverskridende beslutning at gå i alkoholbehandling. Det kræver en vis erkendelse og motivation. Derfor står vi også klar til at hjælpe dig med at komme ud af din afhængighed, så du kan skabe dig et bedre liv. 

Få alkoholbehandling

Ved henvendelse til Behandlingscenter STIEN kan du altid få et råd til hvordan du håndterer afhængighed, uanset om det dig selv det handler om, eller du er nær relation til pågældende. Vores døgntelefon (7020 7270) er gratis og åben for henvendelser hele døgnet. Enhver henvendelse behandles naturligvis under betragtning af anonymitet og diskretion.