Go to Top

Smertefri alkoholbehandling

Antabus er ikke løsningen, hvis du vil ud af din afhængighed. Trangen til at drikke er ofte større end frygten for, hvad der vil ske – og følgerne af alkoholindtag i kombination med antabus kan i værste fald være katastrofale.

På Behandlingscenter STIEN arbejder vi med en værdig alkoholbehandling uden antabus, der går under navnet Minnesota-modellen. Det grundlæggende ved behandlingsmetoden er, at den anskuer afhængighed som en sygdom, der kan standses, hvis der sættes ind med de rette redskaber.

Først og fremmest skal misbrugeren komme til kræfter både fysisk og psykisk og dermed begynde at fatte håb for et bedre liv uden alkohol, hvilket er helt essentielt, for en alkoholiker kommer aldrig til at drikke normalt igen. Sygdommen kan standses, den kan ikke helbredes, og vores behandling hjælper misbrugeren med at acceptere dette og lære at leve et godt liv på trods.

Fra alkoholikere til alkoholikere

Minnesotabehandlingen tager udgangspunkt i mennesket og hjælper misbrugeren gennem de mange faser, der findes mellem selvhad og livsglæde. Nøglen til succesen ligger i det faktum, at det er ædru alkoholikere, der behandler alkoholikeren.

Som klient på Behandlinscenter STIEN vil du opleve, at du:

– Møder behandlere, der forstår din situation og selv har stået i den samme.

– Møder behandlere, der kender dine uhensigtsmæssige mønstre og kan hjælpe dig med at ændre dem.

– Møder stor forståelse og indlevelse hos alle behandlere.

Behandlingsforløbet bygger på faste rutiner og struktur, men vi tager altid højde for individuelle forhold og tilpasser et program specifikt til dig, så du får lige præcis den hjælp, du har brug for. Samtidig er vores behandlingsforløb helhedsorienteret, og det betyder, at din familie eller dine pårørende vil blive tilbudt kurser, så de kan forstå og håndtere din sygdom, ligesom vi udarbejder et tæt opfølgningsprogram, hvor vi hjælper jer med at få livsglæden og harmonien tilbage i familielivet.