Facebook
Alkoholmisbrug: Følger for børn

Følger for børn ved alkoholmisbrug

Et alkoholmisbrug skader ikke kun den drikkende, men det påvirker hele familien med et psykisk pres. Særligt er det de yngste i familien, som kan mærke presset, og det kan have afgørende betydning for barndommen, teenageårene og voksenlivet. Kommer et alkoholmisbrug tæt på børn, kan de opleve adfærdsforstyrrelser eller psykiske sygdomme som angst og depression. Der er også en større sandsynlighed for, at børn, der vokser op med et misbrug i hjemmet, har øget risiko for selv at udvikle alkoholafhængighed senere hen.

Barnets situation

Det er en stor belastning for familien at leve med et længerevarende alkoholmisbrug i hjemmet. Familien udsættes konstant for et psykisk pres, der i største grad rammer børnene. Ofte lukker familien sig selv inde ved ikke at snakke om problemerne. Familien bliver fastlåst i misbruget og kan ikke komme videre. Det går særligt ud over børnene, som har brug for de voksne til at passe på dem og vise dem vejen frem i livet. Børn, som har en eller flere forældre, der drikker for meget, oplever ofte:

 • En uforudsigelig stemning i hjemmet, da den afhænger af forældrenes tilstand
 • Brudte løfter og mistillid
 • Vold, trusler om vold eller verbale øretæver mod barnet eller andre i familien
 • At skulle overtage ansvar og opgaver i hjemmet, som ofte overskrider det, som et barn bør varetage
 • Frygt for tab af forældre ved død, skilsmisse, lange sygehusophold osv.
 • Isolation og tavshed, både inden for familien og udadtil
 • Store og usagte forventninger om at tage hensyn til forældrenes tilstand
 • Forvirring om loyalitet – hvem skal barnet holde med?
 • Skamfølelse overfor venner, som de ikke føler, de kan invitere med hjem
 • Ensomhed

Handlingslammede

Når man som barn vokser op i et hjem, hvor der er et stort alkoholmisbrug, er det ikke unormalt, at der mangler omsorg og forekomme seksuelle, psykiske og fysiske overgreb. Børnene oplever ofte, at de ikke ved, hvem de skal snakke med, om hvad der foregår derhjemme. Derfor er der også mange børn, som føler sig ensomme, både fordi de føler sig loyale overfor deres forældre, og fordi de ikke tør at bede hjælp. Det fastholder børnene i en situation med et konstant psykisk pres. 

Konsekvenser og tegn

Hvis et barn vokser op i en familier med alkoholproblemer, kan man ofte observere:

 • Udeblivelser fra skolen
 • Adfærdsafvigelser, vredesudbrud eller mangel på initiativ 
 • Koncentrationsproblemer i skolen
 • Rastløshed
 • Indlæringsproblemer
 • Træthed
 • Svingende følelser
 • Angst eller tristhed
 • Søvnproblemer
 • Spisevægring

Hvis barmets mor under graviditeten har indtaget store mængder af alkohol, kan det også have fysiske konsekvenser for barnet. Det kan blandt andet resultere i lav fødselsvægt, skader eller misdannelser, og derfor give barnet en svær start på livet.

Når barnet vokser op 

Vokser et barn op i en familie, hvor mor og/eller far drikker lidt fo rmeget alkohol, kan det også have konsekvenser for, hvordan barnet i sit liv senere hen forholder sig til sine medmennesker. Som voksen kan barnet have svært ved at sætte ord på sine følelser, lav selvfølelse og identitetskonflikter. Det kan lede til, at følelsen af ensomhed varer ved gennem hele barnets liv, og det kan være svært for dem at udtrykke følelser som sorg og glæde.

Nogle børn vil også blive påvirket i sådan en grad, at psykiske lidelser som angst og depression følger dem helt til voksenlivet. Særligt i teenagelivet vil der være risiko for selvmordstanker og spiseforstyrrelser. Senere i barnets liv ser man også en risiko for, at de selv får problemer med alkohol eller andre rusmidler. Det kan være, fordi de har udviklet en arvelig sårbarhed for alkoholafhængighed. Voksne, som er opvokset i et hjem med alkoholmisbrug, skal derfor være ekstra opmærksomme på deres egne alkoholvaner.

Der er hjælp at finde

Det er sjældent barnet selv, der forsøger at få hjælp. De er derfor afhængige af, at andre får øje på den situation, de befinder sig i. Der er mange, der har et ansvar for at hjælpe et barn, der står i sådan en situation. Det kan være venner, anden familie, naboer, lærere osv. 

Er du vidne til et barn, der udsættes for et alkoholmisbrug i hjemmet, bør du gribe ind ved at tale med barnet. Hvis du er bekymret for barnet, bør du kontakte den pågældende kommune, så der kan blive taget hånd om problemet. Alle kommuner tilbyder hjælp og støtte til børn, der oplever problemer med alkohol i familien. Hjælpen, som kommunerne tilbyder, er særligt rettet mod barnets ensomhed og afhjælpe situationen. 

Der findes også flere hjælpeorganisationer som Blå Kors og AA, der tilbyder et socialt netværk, som kan hjælpe med at komme ud af alkoholproblemerne.