Facebook
Alkoholmisbrug, alkoholisme, alkoholafhængighed

Alkoholmisbrug, alkoholisme og alkoholafhængighed

Har du eller en du holder af et alkoholmisbrug?

Alkoholmisbrug, alkoholisme eller alkoholafhængighed. Ja, kært barn har mange navne. Ordene dækker over forskellige definitioner, men er tæt forbundet: Alkoholisme kommer til udtryk ved en dyb afhængighed af at indtage alkohol. Det er denne afhængighed som udvikler sig til et egentligt alkoholmisbrug, som kræver alkoholbehandling.

Alkohol er det mest udbredte rusmiddel i Danmark

Ifølge de nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen er der mere end 500.000 danskere som hver uge drikker for meget. Af dem er mindst de 140.000 at betegne som egentlige alkoholikere.

Alkoholens store udbredelse er ikke så underlig, når man betragter historien. Alkoholiske drikke har nemlig været et lovligt og masseproduceret rusmiddel gennem hele vores moderne historie. Romerne drak store mængder vin tilsat varm vand, gallerne drak den stærkere variant mjød, og således har mennesker gennem flere årtusinder indtaget og udbredt alkohol. I dag kendes forskellige kulturer ofte på deres særegne drikke og traditioner forbundet alkohol. I Danmark sælges alkohol i alle styrker og smagsvarianter i de fleste butikker, og det er med tiden blevet en fast forankret del af vores sociale omgang og kultur.

Alkohol er måske nok både lovligt og meget ”normalt” at bruge ved sociale lejligheder, men det ændrer ikke på, at der faktisk tale om et giftstof, som især ved langvarig og omfattende brug medfører alvorlige svækkelser i fysiske funktioner, psykisk helbred og almen livskvalitet.

Hvor skadelig er alkohol?

Selvom alkohol er lovligt og ofte accepteret i samfundet, så er det faktisk et af de mest skadelige rusmidler, vi kender til. Alle sundhedsfaglige undersøgelser viser nemlig, at et langvarigt alkoholmisbrug er forbundet med både alvorlige og permanente skader på krop såvel som sjæl.

Listen over de fysiske følger af alkoholmisbrug er utrolig lang, ja næsten uudtømmelig. Her ser man blandt andet svækket lever, forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser, nedsat potens, nedsat funktion af tarmsystemet, svækket immunforsvar, øget risiko for kræft samt sukkersyge og meget mere.

Psykisk oplever mange alkoholikere blandt andet alvorlige neurologiske svækkelser, alkoholdemens, svækket hukommelse, mental træthed og andre alvorlige mentale følgevirkninger. Derudover er et alkoholmisbrug ofte enormt ødelæggende for de sociale relationer, arbejdsmuligheder og generel livskvalitet.

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

Grænsen mellem et alment stort forbrug af alkohol og et alkoholmisbrug kan være vanskelig at definere. Men når indtaget af alkohol, og beruselsen som følge deraf, bliver højeste prioritet, og dermed dominerende for livet, er man som udgangspunkt at betegne som alkoholiker.

Hvornår er man alkoholiker?

I 1994 definerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) diagnosen Alkoholisme, som dermed blev ophøjet til at være en egentligt sygdomstilstand. Det skete i deres såkaldte ICD10 klassifikation. Her fastlægges følgende:

  • Generelt gælder, at indtagelse af alkohol har meget højere prioritet for personen end andre aktiviteter, som tidligere havde større værdi
  • Karakteristisk er også, at trangen til at indtage alkohol kan være meget stærk
  • Afhængighed defineres ved, at tre eller flere af de følgende punkter har været til stede indenfor det sidste år:

a. En stærk trang til at indtage alkohol
b. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
c. Abstinenssymptomer eller alkoholindtagelse for at ophæve abstinenssymptomer
d. Toleransudvikling, således at stigende mængder alkohol er nødvendigt for at opnå effekt som tidligere. Svært alkoholafhængige kan indtage mængder, som ville være dødelig for andre
e. Tiltagende forsømmelse af glæder eller interesser pga. alkoholindtagelse. Stadig mere tid bruges på at skaffe eller indtage alkohol eller på at komme sig efter virkningen
f. Fortsat indtag på trods af klare tegn på skadelige virkninger (eksempelvis leverskade) efter stort alkoholforbrug

Alkoholmisbrug,alkoholisme, alkoholafhængighed

Bagvedliggende faktorer for et alkoholmisbrug

Mange personer udvikler alkoholisme, fordi alkoholen rent faktisk virker som en løsning på noget, der ellers er svært at håndtere. Det kan være sociale udfordringer, ensomhed, tunge tanker eller svære følelser, som skal slukkes eller dæmpes gennem alkoholens opstemmende virkning.

Der er næppe nogen som fra barnsben drømmer om at blive alkoholiker. Oftest er det en proces, hvor alkoholindtaget i begyndelsen giver en fred og ro fra de daglige udfordringer, men gradvist udvikler til et egentligt alkoholmisbrug, hvor alkoholen til sidst tager styringen over livet.

Hvordan behandles alkoholmisbrug?

Når først alkoholen har taget styringen, så kræver det ofte intens og professionel behandling. Alkoholabstinenser kan være meget alvorlige og i enkelte tilfælde livstruende. Man bør derfor aldrig selv tage ”en kold tyrker” eller på anden vis søge hjælp hos ikke-fagligt kompetente og ikke-autoriserede personer.

Antabus virker kun sammen med behandling

Lægemidlet antabus, som medfører stort ubehag ved samtidig indtag af alkohol, bliver brugt i stort omfang til behandling af alkoholisme i Danmark. Men det virker ikke. Det har Sundhedsstyrelsen selv slået fast i 2015 i deres Alkoholvejledning.
Problemet er, at mange alkoholikere, som behandles med antabus, ikke får en supplerende misbrugsbehandling. Antabussen fjerner muligheden for at indtage alkohol, men gør intet ved de årsager, der udløste misbruget i første omgang.

Alkoholisme kræver professionel alkoholbehandling. Det kan ikke trylles væk af hverken en pille eller ved en midlertidig standhaftighed. Der er årsager til, at mennesker udvikler alkoholisme, og det sker meget sjældent gennem fri vilje og oplyste valg. Det er årsagerne, der skal behandles og ikke kun det konkrete indtag.
Alle troværdige analyser af misbrugsbehandling viser, at døgnbehandling er den absolut mest effektive behandlingsmetode.

Døgnbehandling

På Behandlingscenter STIEN har vi stor erfaring med at behandle alkoholmisbrug. Vi er et døgntilbud, hvor alkoholikere lader sig indskrive i en periode på typisk 5 til 6 uger efterfulgt af af efterbehandling. Her bliver man afrust, stabiliseret, behandlet og opnår gradvist værktøjerne til at leve et nyt ædru liv uden alkoholafhængighed.

For at hjælpe dig bedst muligt har vi specialiserede faggrupper med kompetente medarbejdere, som blandt andet omfatter misbrugsbehandlere, familieterapeuter, sygeplejersker, psykiatere, læger og juridiske rådgivere. De hjælper dig med at håndtere alle de livsudfordringer, der bragte dig ud i alkoholafhængighed, så du kan komme fra kaos til livskvalitet.

Behandlingscenter STIEN er der mulighed for 100 % anonym behandling.

Vil du i døgnbehandling? Kontakt STIEN på 7020 7270.

Du kan også booke et uforpligtende, anonymt og gratis forbesøg her.