Døgntelefon: 70 20 72 70
Go to Top

Blog Archives

Hvilken effekt har alkohol på danskernes sundhed?

Danskernes sundhed bliver sat på prøve gennem indtagelse af alkohol. Effekten af alkohol går både ud over det fysiske og psykologiske hos personen, og det kan ende så galt, at man kan dø af et misbrug. Alkoholen går altså ud over helbredet, og ifølge en rapport fra Kræftens bekæmpelse og Trygfonden 2017, så er alkohol forbundet med mere end 60 forskellige sygdomme, og alene omkring 3.000 dødsfald bare her i …Read More

Hvor mange danskere har et decideret alkoholmisbrug?

Et decideret alkoholmisbrug kan lyde voldsomt, men derfor betyder det ikke, at det er en sjældenhed i Danmark. Hvis man gør det op i tal, så har omkring 570.000 danskere et skadeligt alkoholforbrug, og 140.000 danskere er afhængige af alkohol, og ville ikke kunne stoppe deres alkoholforbrug uden et professionelt behandlingstilbud. Det er altså en stor del af den danske befolkning, der har et alkoholmisbrug, og mange har det endda …Read More

Hvor meget alkohol bliver der drukket i Danmark?

I det danske land er det normalt blandt unge og voksne at drikke alkohol. Dette ses særligt til festlige arrangementer med venner eller familie. Men hvor meget alkohol bliver der egentlig drukket, og hvor mange alkoholmisbrugere er der i Danmark?  Ifølge Danmarks Statistik drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 9,4 liter ren alkohol i 2016, hvoraf der samlet set blev solgt 354 mio. kr. liter øl, 20 mio. …Read More

Er jeg misbruger?

Der er rigtig mange der står ved en skillevej, og ikke kan finde ud af om de er misbrugere eller ej. Det kan også være svært at tage stilling til det, hvis man ikke kender til de hyppigste tegn ved et misbrug. Man kan også godt være misbruger uden, at man er direkte afhængig af et stof eller af alkohol. Men en meget overvejende risiko ved ethvert misbrug er at …Read More

Hvad er et misbrug?

Et misbrug defineres ved brug af alkohol, kokain, hash og andre stoffer som kan skabe en afhængighed og dermed føre til et overdrevet forbrug, der – med negativt fortegn – påvirker brugeren og dennes normale dagligdag.  Verdenssundhedsorganisationen (WHO) beskriver et misbrug som på følgende måde. “Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en sådan måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende …Read More

Er du pårørende til en person med et alkoholmisbrug?

Som pårørende til en alkoholiker, uanset om du er barn, søskende, ægtefælle, forældre, tætte venner eller noget helt tredje, er det oftest forbundet med magtesløshed og frustration at være tæt knyttet til en person, som drikker for meget. Selvom det er åbenlyst, at personen behøver hjælp til alkoholmisbruget, kan det være en håbløs og hård situation at stå i som pårørende, da vedkommende oftest forkaster al hjælp. Dette kan virke …Read More

Min mor eller far er alkoholiker – hvad gør jeg?

Flere og flere unge og børn oplever uheldigvis bagsiden af Danmarks alkoholkultur, hvilket resultere i at flere og flere forældre ender i et alkoholmisbrug. Ifølge en artikel på Alt.dk fra 2016 anses det at 865.000 danskere har et alkoholproblem i en eller anden form, og at mere end 120.000 børn vokser op i et hjem, hvor der drikkes for meget alkohol.  Udfordringen ligger især i at børn og unge ikke …Read More

Hvorfor vælge et misbrugscenter?

Der er i Danmark mange misbrugere, som ikke er i behandling, eller overhovedet er klar over, at de lever med et misbrug. Der findes misbrugere indenfor flere forskellige slags rusmidler. De mest populære er henholdsvis cannabis, kokain, ecstasy/MDMA, alkohol, svampe og heroin.  Alene på alkoholen er der i Danmark omkring 140.000 misbrugere, hvilket sammenlagt med de andre rusmidler er en alt for stor mængde. En af årsagerne til at der …Read More

Er alkoholikisme genetisk/arveligt?

Det korte svar til dette kan både besvares med et ja og nej. Man anser i dag alkoholisme som værende en sygdom, som giver en dysfunktion i hjernen. Det er denne dysfunktion, som giver en spændingstilstand i hjernen, som kan dulmes ved indtagelse af alkohol. Spændingstilstanden kan være arvelig, men selve alkoholismen er ikke nødvendigvis arvelig, ud fra den viden forskere har i dag. Dette betyder derfor, at man alt …Read More

Hvem bliver alkoholiker?

Nogle danskere sætter ordet “alkoholiker” i relation til en hjemløs og åbenlys drukkenbolt på en bænk. De færreste ved, at alkoholisme er en udbredt folkesygdom, som udgør omkring 140.000 danskere. Statistikker viser, at der i Danmark findes ca. 7.000 hjemløse alkoholikere, hvilket ikke er et stort tal set i relation den samlede mængde på de 140.000 danskere. Her skal dog være opmærksomme på at der i statistikken forelægger et såkaldt …Read More