Go to Top

Behandlingscenteret

Behandlingscenter STIEN
Centralt beliggende i Danmark ligger Behandlingscenter STIEN omgivet af skøn natur, der danner nogle rolige rammer. Her arbejder vi professionelt og anonymt med afhængighed af alkohol og medicin.

Vore 14 værelser er hyggeligt og individuelt indrettet med vægt på, at det skal være rart at opholde sig i.

Vi har alle baggrund i et alt-ødelæg-gende misbrug og er kommet ud af dette misbrug med hjælp i en Minnesota-behandling. Denne baggrund giver os indsigt til at arbejde med de tanker og handlinger, som den aktive alkoholiker eller medicinafhængige lever med. Vi har selv haft problem-erne og konsekvenserne af flere års misbrug på tæt hold og set hvorledes familien har ”lidt” gennem den stigende afhængighed i forbin-delse med vores misbrug.

Med vores erfaring er vi i stand til at imødegå den afhængiges benægtelser og mange undskyldninger samt for-klaringer på drikkeriet og afhængig-heden. Vi kender selv alle disse bortforklaringer og undskyldninger – vi har i sin tid selv brugt disse, da vi var i misbrug.

Som tidligere afhængige ved vi samtidig, at det ikke er dårlig karakter eller dårlig moral, der er årsag til drikkeriet.

Der arbejdes ud fra Minnesotamodellen. Den er gennemprøvet, og har helbredt mange misbrugere siden den startede i USA i 1950-erne. Grundstenen er fortsat Anonyme Alkoholikeres (AA’s) 12-trins program, der giver den afhængige en række værktøjer og anvisninger til, hvordan han/hun kan tage ansvar for sit eget liv og helbred.

Afhængigheden anses som en sygdom, der kræver visse foranstaltning-er for ikke at bringe sygdommen i udbrud. Behandlingen starter oftest med en skånsom afgiftning, evt. suppleret med akupunktur.

Vi tilbyder at forestå en såkaldt intervention dvs. en motivering af den afhængige til at gå i behandling

Intervention er et tilbud, som foregår efter aftale med familie eller arbejds-giver. Målet hermed er alene at få alkoholikeren til at acceptere hjælp og behandling. Midlet er at opstille et
ultimatum/tilbud til den afhængige med omgående behandling i forlængelse af interventionen. Interventionen bør kun foregå under kyndig vejled-ning, og det er vigtigt, at den foregår med værdighed for alle parter. Det skal ske i kærlighed til den afhængige,
at man søger at bringe denne i behand-ling og ikke på baggrund af tvang. Grebet an på den rigtige måde lykkes det næsten altid at overtale den afhængige til at gå i behandling omgående.

Uforpligtende forbesøg
Vi tilbyder til enhver tid, at der foretages et forbesøg på stedet for at give et indblik i stedet og behandling-en. Her kan vi sammen med familie-medlemmer eller arbejdsgiver drøfte den enkelte situation set i forhold til hvilke perspektiver, der er for den enkelte i den fortsatte afhængighed sat i forhold til at gå i behandling.