Facebook
Veje til døgnbehandling

Veje til døgnbehandling

Sådan kommer du i døgnbehandling

Alle behandlingsforløb på STIEN er anonyme, og der står et hold af fagligt kompetente medarbejdere klar til at hjælpe dig, lige fra du ankommer til du er færdigbehandlet.

Vi hjælper dig med så vidt mulig en smertefri afrusning / abstinensbehandling. Vores medarbejdergruppe tæller bl.a. psykiater, læge, sygeplejersker, familieterapeut, misbrugsbehandlere, sorg- og følelsesterapeut og juridisk rådgiver.

Døgnbehandling

Hvis du, eller en af dine nærmeste, ønsker at komme i døgnbehandling på STIEN, skal du være opmærksom på at der er forskellige muligheder.

Privatbetalt forløb

Der er altid mulighed for selv at betale for døgnbehandlingen. Prisen afhænger af forskellige faktorer, som f.eks. misbrugets omfang og længde, hvilke rusmidler der anvendes, evt. psykiatriske diagnoser osv. Hvis du ønsker at betale for et døgnbehandlingsforløb kan du altid ringe til STIEN på 7020 7270, så finder vi i samarbejde den løsning der passer bedst.

Sundhedsforsikring

Mange sundhedsforsikringer giver mulighed for at dække omkostningerne til døgnbehandling. Det afhænger dog altid af hvordan den enkelte forsikring er tegnet. Hvis du har en sundhedsforsikring og ønsker at komme i døgnbehandling, så ring til STIEN på 7020 7270, så hjælper vi dig derfra.

Virksomhedsbetalt forløb

Mange virksomheder har en fast personalepolitik, som indeholder mulighed for akut hjælp til ansatte, som har et misbrug. På STIEN er det altid muligt at komme i døgnbehandling gennem din arbejdsplads, hvis det er en del af personalepolitikken. Vi står altid til rådighed for rådgivning 7020 7270 – både for virksomheden og medarbejderen.

Offentligt betalt behandlingsforløb

Et kommunalt misbrugscenter kan vælge at betale for et døgnbehandlingsforløb, som kan foregå på STIEN. Det er dog vigtigt at du er opmærksom på følgende;

Det er til enhver tid misbrugscenteret der bestemmer om der skal bevilliges døgnbehandling eller ej. Men du har nogle grundlæggende behandlingsrettigheder i Danmark som er stadfæstet ved lov.

Hvis du har et alkoholmisbrug og henvender dig på et kommunalt misbrugscenter, skal du ifølge Sundhedslovens §141 indenfor 14 dage modtage et behandlingstilbud, som skal være anonymt hvis du ønsker det. Det er dog ikke ensbetydende med at der bevilliges et døgnbehandlingsforløb, men du har krav på at modtage behandling i en eller anden form.

Hvis du har et misbrug af narkotika, spil eller lign. og henvender dig på et kommunalt misbrugscenter, har du ligeledes krav på at modtage et behandlingstilbud indenfor 14 dage, som skal være anonymt hvis du ønsker det. Det fremgår af Servicelovens §101. Det er dog til hver tid misbrugscenteret der afgør i hvilken form og i hvilket omfang du har brug for behandling.

Hvis man ansøger et misbrugscenter om døgnbehandling og får afslag, har man krav på en klagevejledning og man har altid ret til at afprøve afslaget hos Ankestyrelsen, som kan ændre den kommunale afgørelse, hvis de finder en række betingelser opfyldt for at man har krav på lige præcis den behandling man ansøger om.

Alle behandlingstilbud på Behandlingscenter STIEN er godkendt af Socialtilsynet, som fører tilsyn med kvalitet af tilbuddet. Derfor fremgår vores tilbud bl.a. af www.tilbudsportalen.dk.

Vores sundhedsfaglige virksomhed er godkendt at Styrelsen for Patientsikkerhed, som bl.a. fører tilsyn med kvalitet af vores medicinhåndtering, journalføring og almene sundhedsfaglige virksomhed.

Er du i tvivl om hvordan du ansøger et misbrugscenter om døgnbehandling, så ring til STIEN for yderligere rådgivning på 7020 7270.