Facebook
Efterbehandling

Efterbehandling

En fast del af alle behandlingstilbud på STIEN er, udover familieterapi, efterbehandling, som opstartes efter endt døgnbehandlingsforløb.

En primærbehandling indeholder altid 12 x efterbehandlinger et år efter endt døgnbehandling. Det foregår hver den sidste fredag i måneden fra kl. 09.30 – 15.00 på Skrydstrup Forsamlingsgård. Efterbehandling er både for den tidl. indskrevne og dennes evt. partner.

Det er hovedformålet med efterbehandlingen at vedligeholde den ”behandlingsværktøjskasse”, som blev etableret i døgnbehandlingsforløbet.

Efterbehandling er for alle tidl. indskrevne på STIEN og formen er derfor i overvejende grad gruppebaseret terapi, erfaringsudveksling med en erfaren behandler som facilitator.

Efterbehandling på Behandlingscenter Stien