Facebook
Er du pårørende til en person med et alkoholmisbrug?

Er du pårørende til en person med et alkoholmisbrug?

Som pårørende til en alkoholiker, uanset om du er barn, søskende, ægtefælle, forældre, tætte venner eller noget helt tredje, er det oftest forbundet med magtesløshed og frustration at være tæt knyttet til en person, som drikker for meget. Selvom det er åbenlyst, at personen behøver hjælp til alkoholmisbruget, kan det være en håbløs og hård situation at stå i som pårørende, da vedkommende oftest forkaster al hjælp. Dette kan virke meget frustrerende, og kan koste mange konflikter, når alkoholikeren ikke vil konfronteres med sit misbrug, og ikke ønsker hjælp til at komme i behandling.

Et alkoholmisbrug påvirker også de pårørende

En person, som er afhængig af alkohol, vil ofte opleve en negativ udvikling i alkoholmisbruget, som gradvist forværres med tiden. Pårørende vil samtidig opleve, at de glider længere og længere væk fra den afhængige, da personen ikke længere deltager i familiens liv, og at aftaler omkring begrænsning af drikkeriet ofte bliver svigtet.

Man kan, som pårørende til en alkoholiker, få fornemmelsen af, at hele familielivet falder fra hinanden, og at den afhængiges misbrug er det eneste, der er i fokus. Som familie får man ligeledes en tendens til at holde det skjult, at man har en alkoholiker i familien, men en dag erkender de pårørende, at de har brug for hjælp til at håndtere alkoholikerens problem. På dette tidspunkt går det op for alvor op for dem, hvad der er sket i familien, og at de også behøver hjælp til at håndtere situationen, og ikke kan stå med det alene mere.

Motivation for at søge behandling

Et alkoholmisbrug fører ofte til uansvarlighed og manglende forståelse og omsorg overfor de pårørende, og derfor kan det være nærmest umuligt for alkoholikeren selv at træffe beslutningen om at stoppe. Dette fører til spørgsmålet om hvordan man så motiverer den afhængige til at gå i behandling? Motivationen bør være en blanding af både et ultimatum, men også af håb. Et ultimatum om at gå i behandling eller miste familien, da ingen fortjener at være førstehåndsvidner til en ødelæggende livsderoute, som splitter familien ad. Men også håb, da der efter et endt behandlingsforløb er al håb forude for at samle familien igen om det hjertevarme fællesskab, der indrammede den inden alkoholismen blev dominerende.

På Behandlingscenter STIENs hjemmeside kan du finde yderligere informationer omkring, pårørende til en person med et alkoholmisbrug, vejledning til at konfrontere personen med problemet og behandlingsformer. Vi tilbyder også at hjælpe til ved en konfrontation. Læs mere om kursus for pårørende her.