Facebook
Familiekursus

Familiekursus

Familiekursus og familiebehandling
Et misbrug eller en afhængighed rammer hele familien! – uanset hvilket ”stof” der anvendes.
(alkohol, medicin, narko, spil, arbejde, sex eller andet)

Familien bruger meget tid på at glatte ud og lade som om intet er galt. Den afhængige bruger tid og kræfter på at planlægge og skjule sit misbrug samtidig med, at personen ændrer sine
karaktertræk.

”Jeg har da ikke noget problem”

”Jeg kan sagtens styre mit alkoholforbrug”

“Jeg kan holde op når jeg vil”

Som nærmeste familie til en afhængig vil misbruget medføre indebrændte følelser. Ofte følelser af vrede, skyld og skam over egne, og måske manglende handlinger – en følelse af afmagt, som det er vigtigt at få løsnet op for. For familien påvirker misbruget hverdagen gradvist, og hvad der var fuldstændig uacceptabelt få år tilbage, er pludselig blevet hverdag. Børn og ægtefælle må indtage rollen som den, der overvåger og kontrollerer eller tager ansvar for den afhængige.

At bryde denne udvikling kan være en vanskelig proces og kræver ofte hjælp. Det er imidlertid vigtigt at såvel den afhængige som de nære familiemedlemmer, hver især må tage ansvar for eget liv og velfærd fremover.

Vore familiekurser giver indsigt i de mekanismer og roller, som opstår i en familie med et misbrug eller anden afhængighedssygdom – en viden, der er afgørende for, at der kan ske forandring og at den afhængige kan komme ud af sit misbrug og leve en tilværelse uden afhængighed af sit ”stof”, uanset om det er alkohol, medicin, spil, narko, arbejde, sex eller andet.

En stor del af afhængige personer her et meget lavt selvværd og en lav selvtillid. Dette betyder forringet livskvalitet og et dårligt samliv med andre, såvel privat som på arbejdspladsen.
Hele familien skal forstå den forandring i livsgrundlaget, som den nye tilværelse giver. En familie er kun velfungerende, hvis alle har det godt. Vi arbejder derfor ud fra en familieorienteret behandling med det mål, at alle i familien skal tilbydes hjælp til at få det bedre.

Familiekursus misbrugsbehandling, Behandlingscenter Stien

Vi har forskellige kurser samt et egentligt behandlingstilbud til familien – såvel børn som voksne.

Indledende fase

 • Familien benægter udadtil, at der er et problem
 • Familien ringer til arbejdspladsen og sygemelder den afhængige
 • Familien betaler regninger for den afhængige
 • Familien tror på den afhængige, når denne bortforklarer problemet
 • Begyndende forståelse for, at afhængigheden ikke er normal
 • Hjælper den afhængige med at kontrollere sit misbrug
 • Familien bliver mere og mere isoleret

Kroniske fase

 • Børnene opholder sig mest muligt udenfor hjemmet
 • Ægtefællens bekymringer og vrede vokser
 • Familien føler, at de har skyld i misbruget
 • Voldsomme skænderier i hjemmet
 • Økonomien påvirkes i negativ retning
 • Ægtefællen kompenserer og overtager opgaver
 • Ægtefællen må påtage sig begge roller som både mor og far
 • Der tales om skilsmisse
 • Der foretages seperation eller skilsmisse

Rehabilitering

 • Gensidig tolerance og respekt for hinanden
 • Selvrespekten vender tilbage
 • Familiemedlemmerne får atter tillid til sig selv
 • Familien lærer at undgå at bekymre sig
 • Familiemedlemmerne lærer at leve sit eget liv
 • Den afhængige går med til at søge hjælp
 • Familien ændrer holdning overfor den afhængige
 • Familien får nyt håb
 • Familien får at vide at afhængighed er en sygdom
 • Familien søger hjælp

Genopbygning

 • Nye mål i livet sættes
 • Tilfredshed og glæde opstår
 • Fred i sindet opleves
 • Nye interesser dukker op
 • Erfaringer deles med andre