Hashmisbrug

Hashmisbrug

Igennem de seneste godt 50 år har der været en stadig større bevidsthed i danske samfund om hashmisbrug og anden brug af hash, eller cannabis, som er den rette betegnelse for hashplanten.

Hash er med tiden blevet en af de mest anvendte rusmidler i Danmark. Ifølge de mest troværdige tal er der 50.000 danskere som hver dag ryger hash (Kilde; Center for Rusmiddelforskning). Af disse er de ca. 17.000 under 25 år. Dertil kommer at 44% af alle danskere mellem 16 og 44 år har prøvet at ryge hash mindst én gang.

Det aktive virkningsstof i hash er stoffet THC (Tetrahydrocannabinol), som giver en euforiserende virkning. Der findes mange forskellige styrker af hash, bl.a. under betegnelserne skunk, pot, nol dråber osv. Derfor kan der være stor forskel på hvor kraftig virkning, der udløses ved det enkelte indtag. De fleste længerevarende hashrygere indtager meget stærke sorter og udgaver af hashplanten.

Skadesvirkninger ved brug af hash

Gennem årene er vi blevet stadig klogere på skadesvirkningerne som følge af brug og misbrug af hash.

De fleste mennesker som er afhængige af hash oplever især ligegyldighed overfor omverdenen samt manglende evne til at gennemføre nødvendige forpligtigelser ift. venner, familie, arbejde og uddannelse. Et hashmisbrug er ofte forbundet med en vis stilstand eller egentlig tilbagegang i den afhængiges livssituation.

Ved nedskæring af hash-forbruget eller egentligt stop vil der typisk melde sig følgende abstinenser; spontant opstået koldsved, humørsvinger, nedtrykt psykisk tilstand, tankemylder, almen apati og drømme eller mareridt som føles meget virkelige. Til forskel fra mange andre rusmidler og alkohol, kan abstinenser som følge af hashmisbrug være af længere varighed, helt op til flere måneder. Det er derfor vigtigt at man får professionel hjælp og kompetent vejledning i behandlingen af et hashmisbrug.

Mens forskningen fortsat finder flere entydige svar på konsekvenserne ved, at anvende og misbrug hash, står det allerede nu klart, at der i mange menneskers tilfælde er tale om meget alvorlige og livsændrende konsekvenser. Især mennesker under 35 år, som har haft langvarige hashmisbrug tager ofte meget omfattende kognitiv skade, hvilket både forringer muligheder for uddannelse og arbejde samt den almene livssituation. Alting tyder på at hash er mere skadeligt, jo yngre du er, når du misbruger det.

Hashpsykoser

En af de mere alvorlige konsekvenser ved hashmisbrug er såkaldte hashpsykoser. Det er en psykisk tilstand, som bl.a. kan medføre hallucinationer, svær depression og selvmordstanker, og dermed kan det også være livstruende. Der er igennem forskning påvist en direkte sammenhæng mellem anvendelse af hash og psykisk sygdom, især skizofreni. Det er helt åbenbart at risikoen for alvorlige psykiske lidelser stiger markant ved brug af hash, og igen er det yngre misbrugere som rammest hårdest.

Alvorlige psykiske lidelser som skizofreni er kroniske, og dermed er der ingen realistisk prognose for fuldstændig helbredelse. Der skal derimod etableres langvarige terapiforløb, ligesom det formentlig er nødvendigt at indtag medicin resten af livet. Der er derfor store risici forbundet med at indtage hash, især når man starter i en ung alder. Jo før man kan komme ud af misbruget, desto bedre.

Behandling af hashmisbrug

Behandling af mennesker med hashmisbrug sker i døgnforløb på STIEN. Længden af behandlingen varierer meget fra den enkelte person, men som udgangspunkt er der en behandlingslængde på 2 mdr., hvorunder abstinensbehandlingen i sig selv kan vare i op til halvdelen af tiden. Husk, at jo før du starter din behandling, desto større chance har du for at komme dig uden psykiske mén af et hashmisbrug. Kontakt STIEN for yderligere information på 7020 7270.

Du kan også læse mere om alkoholmisbrug og stofmisbrug.