Go to Top

Hvordan kommer du i behandling

Behandlingscenter STIEN er et privat behandlingscenter, som er godkendt til behandling af klienter med misbrug af alkohol, medicin og stoffer iht. Sundheds- og Serviceloven. Vi er således underlagt tilsyn fra offentlige myndigheder (Socialtilsyn Syd, Embedslægefunktionen og Fødevarestyrelsen).

Vi samarbejder med offentlige misbrugscentre og kriminalforsorgen. Det vil som regel være derigennem, at der kan søges om hel eller delvis betaling af et behandlingsforløb.

Uforpligtende forbesøg.

Vi tilbyder til enhver tid et gratis og uforpligtende møde eller forbesøg på STIEN for at give et indblik i stedet og behandlingen. Her kan vi sammen med evt. familiemedlemmer eller arbejdsgiver drøfte den enkelte situation set i forhold til hvilke perspektiver, der er for den enkelte i den fortsatte afhængighed sat i forhold til at gå i behandling.

Intervention.

Vi tilbyder at forestå en såkaldt intervention dvs. en motivering af den afhængige til at gå i behandling Intervention er et tilbud, som foregår efter aftale med familie eller arbejdsgiver.

Målet hermed er alene at få alkoholikeren til at acceptere hjælp og behandling.

Midlet er at opstille et ultimatum/tilbud til den afhængige med omgående behandling i forlængelse af interventionen. Interventionen bør kun foregå under kyndig vejledning, og det er vigtigt, at den foregår med værdighed for alle parter. Det skal ske i kærlighed til den afhængige, at man søger at bringe denne i behandling og ikke på baggrund af tvang. Grebet an på den rigtige måde lykkes det næsten altid at overtale den afhængige til at gå i behandling omgående.

Har du et ønske eller behov for behandling af din Afhængighed, er der følgende muligheder:

A: Egenbetalt behandling.

B: Sundhedsforsikring betaler gennem virksomhedsansættelse.

C: Offentlig betalt behandling.

Vedr.: A: De fleste virksomheder har en klart defineret alkoholpolitik. Heri indgår der ofte et behandlingstilbud til ansatte, der måtte have eller få problemet med afhængighed af alkohol eller medicin. Derfor er der en mulighed for, at arbejdsgiver helt eller delvist betaler for behandlingen. Udgiften er fradragsberettiget for virksomheden og uden beskatning for medarbejderen. Vi rådgiver gerne herom og er virksomheden behjælpelig med at udarbejde politik.

Visse virksomheder har en sundhedsforsikring, hvor der også indgår dækning af behandling af afhængighed.

Fagforeninger eller personalekasser kan ansøges om tilskud som en anden finansierings-mulighed. Det er meget almindeligt, at familien og venner støtter op, og enten selv yder kontant støtte eller lån. Også hos banker ser vi ofte en stor forståelse for vigtigheden af at hjælpe med til at skaffe det økonomiske grundlag for en behandling.

STIEN har en Støtteforening ”STIENS Venner”, der kan ansøges om lån til betaling for behandling. Der kan maksimalt lånes ½-delen af beløbet, der skal betales.

Vedr.: B: Såfremt du er dækket af en Sundhedsforsikring, skal du kontakte forsikringsselskabet forinden indskrivning og have opnået tilsagn/betalingsgaranti.

Vedr.: C: Kan du ikke selv finde økonomisk grundlag for at komme i behandling, og skal søge offentlig betalt behandling, skal du henvende dig på din hjemkommunes Misbrugs- eller Rådgivningscenter. I nogle kommuner hedder det Alkoholambulatoriet eller andet.

Her skal du henvende dig og udtrykke dine ønsker og behov. Tag gerne din familie med i dette forløb, da du kan have behov for deres støtte. Det er alene den kommunale enhed, der kan visitere eller henvise dig til døgnbehandling eller anden form for behandling.

Er du Pårørende (barn, teenager eller voksen) til en misbrugende person, og ønsker du hjælp – så kontakt STIEN for en uforpligtende samtale. Du kan også komme med på et af vore kurser for Pårørende.

I Danmark anerkendes afhængighed af alkohol og medicin ikke som en sygdom, og derfor findes der blandt de offentlige tilbud ikke nogle, der tager udgangspunkt i Minnesotamodellen. WHO definerer misbrug af alkohol og medicin som en sygdom og lige fod med flere andre afhængighedssygdomme.

Et andet ord for en ”Afhængig person” er en ”Dependent person” – dette anvendes ofte i psykiatrien.

Forståelsen for at hjælpe rent økonomisk i forbindelse med en behandling er langt større, end man umiddelbart forventer. Det er hele familiens ve og vel der rammes, når et medlem kommer i misbrug. Der er først og fremmest de menneskelige omkostninger – men økonomisk set er det fatalt for den afhængiges fremtidige arbejds- og indtjeningsevne, at der sættes ind med behandling.

Den afhængiges egen familie eller arbejdsgiveren må motivere den afhængige til at gå i behandling – gerne bistået af en sagkyndig person fra STIEN.

Vort familieorienterede behandlingstilbud er en meget bred, og en effektiv måde at blive afhængigheden kvit. Den afhængige vil komme markant styrket ud af behandlingen med nyt mod, nyt liv samt selvværd, selvtillid og fornyet livskvalitet.