Hvorfor vælge STIEN?

Hvorfor vælge STIEN?

Målet har været at skabe et professionelt fungerende og respekteret behandlingscenter, hvis primære målgruppe er medicin- & alkoholafhængige, samt deres familier – altså en familieorienteret helhedsbehandling.

Vort mål var ligeledes, at være et behandlingscenter, hvor kvalitet er kendetegnende i såvel faciliteter, personalesammensætning og behandling. Der er tilknyttet fast læge, sygeplejerske, psykiater samt et veluddannet behandlerteam. Vi synes selv, at det vi har nået indtil nu afspejler dette – besøg vor hjemmeside: www.bhcs.dk eller www.stiens-venner.dk.

Behandlingscenter Stien har hyggelige og rolige rammer af høj kvalitet, til behandling af klienter og familier, uden at behandlingen derved bliver dyrere. Bygningerne, med plads til 16 klienter i eneværelse, ligger i en skøn natur med udsigt over Tunneldalen mellem Vojens og Haderslev. Der er skov og søer i området og masser af gangstier.

Vi arbejder ud fra Minnesota-modellen, og opfatter misbrug eller alkoholismen som en sygdom, hvis udvikling kan stoppes. Individuel hensyntagen og programlægning, en tæt opfølgning på såvel klient som pårørende, er væsentlig for at nå et for os tilfredsstillende behandlingsresultat.

Hver klient har sin egen historie, livserfaring og nuværende sociale status. Vi arbejder aktivt for at der tages hensyn til dette i behandlingsforløbet, således at vi programlægger ud fra dette. Dette betyder også individuel tilpasning af behandlingens indhold og varighed. Er der behov for en udslusningsperiode, samarbejder vi ofte med andre institutioner, og planlægger et tilpasset forløb.

Familier bliver tilbudt kurser, mens deres pårørende er i behandling. Den enkelte misbruger og dennes familie bliver tilbudt opfølgningsmøder, for at få diskuteret og rettet de eventuelle følelsesmæssige problemer, der ofte opstår, inden de bliver til kriser. Årsagen hertil, er ønsket om at misbrugeren skal leve i harmoni med familien, og få en værdig løsning med stort selvværd og livskvalitet.

Vi involverer pårørende og familien i efterbehandling det efterfølgende år, med det formål at kunne bibringe en så høj grad af livskvalitet for hele familien som muligt.

For os handler det om, i hvert enkelt tilfælde at finde ”STIEN” frem mod en ”solid” helbredelse. Vi tilbyder anonym og gratis rådgivning døgnets 24 timer.

Hvorfor vælge STIEN?

Behandlingscenter STIEN er godkendt til behandling under Servicelovens § 101 & 107 – misbrugsbehandling (medicin) og Sundhedslovens § 141 – alkoholbehandling.

Vores målsætning er at blive det mest efterspurgte behandlingscenter. Dette gør at vi har meget fokus på kvalitet i og efter behandlingsforløbet, etiske regler og vores procedurer.

Vi er leverandør til flere Kommunale Misbrugscentre, modtager og afhenter klienter fra hele landet.