Facebook
Karaktertræk hos den afhængige

Karaktertræk hos den afhængige

Alkohol slår næsten hver 20. dansker ihjel! Hver 20. alkoholiker dør af deres misbrug.

Sammenlignet med andre europæiske lande er danskernes alkoholforbrug meget højt og iflg.

Sundhedsstyrelsen drikker hver dansker over 15 år 11,5 liter ren alkohol om året. På blot 25 år er antallet af alkoholrelaterede indlæggelser fordoblet.

Det der engang var en enkelt genstand for fornøjelsens skyld kan udvikle sig til en egentlig afhængighed, hvor personen ikke længere har fornøjelse heraf, men alene drikker for at klare sit eget liv. Hvem det rammer er ikke bestemt af social klasse, idet såvel høj som lav rammes.

Desværre kender vi alle ét eller flere tilfælde – i familien, blandt venner eller kolleger.

Løgne, skam og benægtelse er en del af misbrugerens voksende afhængighed

Når den ene genstand bliver til flere og flere, vokser afhængigheden. Der loves bod og bedring, men afhængigheden bliver stærkere og stærkere og for familien bliver skuffelserne og svigtet større og større. I takt med afhængighedens udvikling bliver nedenstående karaktertræk mere og mere udprægede.

Karaktertræk hos afhængige.

Ifølge Center for rusmiddelforskning ved Århus Universitet, er alkohol årsagen til mere end 40% af alle anbringelser af børn. Det skønnes at mere end 200.000 børn er berørt af alkoholmisbrug.

Karaktertræk hos den afhængige:

 • Benægtelse
 • Skyldfølelse
 • Perfektionisme
 • Skam
 • Fortielse og løgne
 • Manipulation
 • Trods
 • Bortforklaringer
 • Utålmodig
 • Selvmedlidenhed
 • Urolig adfærd
 • Ønsketænkning og fantasier
 • Isolation
 • Overfølsomhed og overdrevne reaktioner
 • Aggressiv adfærd med udfordrende attitude
 • Påståelighed
 • Ensomhedsfølelse
 • Vrede