Facebook
Sexafhængighed, ludomani, shopaholic, computer- og medieafhængighed, overspisning, træning

Sexafhængighed, ludomani, shopaholic, medieafhængighed, overspise

At narkotiske stoffer, rusmidler og alkohol er de hyppigste årsager til at det er nødvendigt med et behandlingsforløb, er ikke ensbetydende med at der ikke findes andre behandlingskrævende afhængigheder og misbrug.

Mange andre handlinger end indtag af rusmidler kan afføde en dopaminudløsning, som gør at man søger gentagelse i et sådan omfang at det udvikler sig til en egentlig afhængighed, som kræver professionel behandling efter samme principper og faglige tilgange som misbrugsbehandling. Man skal ikke tage fejl af at afhængigheder, selvom de ikke nødvendigvis relaterer sig til et narkotisk middel eller alkohol, kan være mindst ligeså alvorlige, behandlingskrævende og negativt livsdominerende.

Nogle mennesker udvikler sexafhængighed som betyder at enhver seksuel betonet handling giver et lille fix til hjernen. Ofte vil de opsøge mange tilfældige partnere eller på overdrevet vis anvende eller selv udbyde prostitution. Det kan have enorme konsekvenser ift. især sundhed, privatøkonomi og sociale samt familiære relationer.

Andre udvikler en afhængighed af mad, køb af materielle genstande, computere / medier (gadgets, smartphones), træning eller spil. Andre betegnelser for den slags afhængigheder kan være overspisning, shopaholic og ludomani. Fælles for disse er at den handling den afhængige foretager sker ud fra et ønske om at udløse dopamin, hvorfor den bliver gentaget. Der er nærmest tale om en tvangsbaseret adfærd, som kommer til udtryk ved at bruget bliver så dominerende at det ender med at blive et misbrug eller en afhængighed, som ikke bare lige af sig kan bringes til ophør.

Mistænker du at en pårørende har et misbrug?

Pårørende til personer, der er blevet afhængig af en af de nævnte fænomener, vil opleve at misbrugeren udvikler mange af samme adfærdsændringer, som alkoholikeren eller narkomanen. De bliver socialt fraværende eller udviser socialfobi, kan ikke overholde aftaler eller passe et arbejde, dækker over sig selv med både store og små løgne og har synlige humørsvingninger. Det sker fordi de er blevet så tilpas afhængige af noget der engang startede som en vane eller en lyst, at der er opstået et meget grundlæggende behov for at udføre handlingerne.

Ift. en heroin-misbruger eller en alkoholiker, kan det måske syntes mindre alvorligt at være afhængig af en computer, en smartphone, træning i fitness center, sex eller lign. Men selvom de umiddelbare skadesvirkninger ikke nødvendigvis er potentielt livstruende, kan det have enorme konsekvenser for resten af livet hvis det ikke håndteres professionelt og fagligt kompetent.

Det er aldrig for sent at få den rette hjælp – ring til STIEN hvis du har et misbrug eller har en kær, som har mistet fodfæste i sin tilværelse som følge af afhængighed. Vi har i mange år arbejdet med alle slags afhængigheder, også de der ikke er direkte relateret til narkotika eller alkohol.

Book et uforpligtende forbesøg gratis her.