Go to Top

Medicin afhængig

Afhængighed indrømmes kun sjældent af pille- eller medicinmisbrugeren, især ikke hvis der er et sidemisbrug, idet denne sjældent kan eller vil se problemet og det voksende omfang af fatale konsekvenser for sig selv, familien, kolleger og omgangskreds.

Den afhængiges adfærd i relation til familien og øvrige omgangskreds er reduceret til en adfærd, hvor den afhængige er passiv tilskuer til sit eget liv og distancerer sig følelsesmæssigt fra sin familie og omgangskreds.

Handling og oplevelser sker som i en osteklokke, hvor omverdenen ikke kan nå ind til den afhængige og omvendt mister den afhængige interessen for sine nærmeste og relation til disse. Man kan pludselig ikke nå den person, som man tidligere kendte så godt.

På arbejdspladsen oplever kolleger, at den dygtige og værdsatte medarbejder har hyppigere og længere perioder, hvor der er noget galt. Medicin bruges i højere grad til at klare pressede og stressende situationer på arbejdspladsen. Som kollega kan man fejlagtigt og ubevidst dække over den afhængiges fejl og påtage sig dennes opgaver.

Sygdommen har greb i den afhængige, og derfor kan man ikke lade det være op til den afhængige alene at overvinde afhængighedens jerngreb. Den afhængige behøver overtalelse og hjælp til at komme ud af sit misbrug. Men alle, som har problemet på nært hold, ved også, hvor svært det er at overbevise en afhængig om at erkende sit problem og gøre noget ved det.

”Det er ingen skam at være misbruger – men det er en skam ikke at gøre noget ved det! ” – Og der kan gøres noget effektivt.

Karaktertræk hos den afhængige

Desværre kender vi alle ét eller flere tilfælde – i familien, blandt venner eller kolleger. I takt med afhængighedens udvikling bliver nedenstående karaktertræk mere og mere udprægede.

Karaktertræk hos den afhængige:

• Benægtelse

• Skyldfølelse

• Perfektionisme

• Skam

• Fortielse og løgne

• Manipulation

• Trods

• Bortforklaringer

• Utålmodig

• Selvmedlidenhed

• Urolig adfærd

• Storslåethed og arrogance

• Ønsketænkning og fantasier

• Isolation

• Overfølsomhed og overdrevne reaktioner

• Aggressiv adfærd med udfordrende attitude

• Påståelighed

• Ensomhedsfølelse

• Vrede

Behandlingscenter Stien

Centralt beliggende i Danmark ligger Behandlingscenter STIEN omgivet af skøn natur, der danner nogle rolige rammer. Her arbejder vi professionelt og anonymt med afhængighedssygdomme – med speciale indenfor behandling af misbrugere af alkohol og medicin. Vi tilbyder gratis at forestå en såkaldt intervention dvs. en motivering af den afhængige til at gå i behandling.