Misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed. Ensomhed, isolation og smerte. Men også håb, glæde, forandring, forløsning, forsoning, latter og livskvalitet. Og først og fremmest menneskelighed.

Stiens matrikler på Tørningvej og Jernhytvej rummer det hele og er på mange måder en verden helt for sig selv. En beskyttende boble, som dagligt er vidne til små mirakler, når mennesker bevæger sig væk fra indre og ydre kaos og sætter kurs mod en ny og meningsfyldt tilværelse – ude i den virkelige virkelighed.

Med andre ord; der er rigeligt at forholde sig til i de hjemlige omgivelser bag Stiens gule mursten, både for beboere og medarbejdere. Derfor er det ikke så overraskende, at energien i allerhøjeste grad bliver brugt på de indre linjer og på samarbejdet med andre aktører, der brænder for at hjælpe mennesker, som er kørt fast i livet. Og i mindre grad bliver brugt på at kommunikere med den omverden, der ikke er direkte involveret – i hvert fald ikke hver dag.

Det betyder imidlertid langtfra, at vi ikke ønsker at løfte blikket. Vi vil gerne fortælle om ”vores” del af virkeligheden, som er langt mere nærværende og almindelig, end de fleste har lyst til at erkende. For eksempel anslår Sundhedsstyrelsen, at der i Danmark er 147.000 borgere med alkoholafhængighed, mens Center for Rusmiddelforskning vurderer, at antallet af stofmisbrugere er 70.000-90.000. SFI’s seneste optælling viser, at der er over 6000 hjemløse i Danmark, og at antallet i øvrigt har været stigende i en årrække. Herunder antallet af funktionelt hjemløse, altså mennesker, som måske nok har en bolig, men som ikke er i stand til at leve selvstændigt i den. Alt for mange mennesker i Danmark kæmper med så alvorlige sociale og psykiske udfordringer, at et tag over hovedet på ingen måder er nok til at få dem ind i varmen.

På Stien møder vi naturligvis kun en lille del af de mange mennesker, som er misbrugere, hjemløse eller psykisk syge – og for nogles vedkommende tilhører alle kategorier i én selvdestruktiv pærevælling. Men efter mange år med både misbrugsbehandling og forsorgstilbud, har vi gjort os mange værdifulde erfaringer, gode som dårlige, med mennesker, som er faret vild og er endt i nogle af velfærdsdanmarks mørkeste blindgyder. Mennesker, som ofte har masser at byde på og bidrage med, men som konstant løber panden mod muren – nogle gange en selvskabt mur, andre gange ikke – og som sjældent har den store politiske bevågenhed.

På Stien vil vi fortsat bruge vores energi på de mennesker, som alle sammen har fortjent noget bedre end det, de kom fra, da de bankede på døren til Tørningvej. Og på deres pårørende, som kæmper deres egne hårde kampe. Men som noget nyt vil vi også forsøge at give et indblik i, hvordan vi ser på hele det område, som vi i mangel af et bedre udtryk kan kalde ”socialt udsatte”. Dels for at bidrage med værdifuld viden og erfaring, dels for yderligere at mindske afstanden til det samfund, som mange af vores beboere ofte har følt sig isoleret fra.

Derfor har Stien oprettet denne blog, som med jævne mellemrum vil bringe indlæg om de emner, der har relation til vores hjørne af verden: Misbrugere, pårørende, hjemløshed, psykiatri, selvhjælpsgrupper, socialpolitik, samarbejde og succeshistorier er nogle af nøgleordene – men der er mange flere, for vi og vores beboere er først og fremmest mennesker.

Kort sagt vil vi gerne skrive om alt fra håbløshed til håb.
Så, hjerteligt velkommen til Stiens univers:-)