Go to Top

Økonomi

Behandlingscenter STIEN er et privat behandlingscenter, hvilket betyder, at klienterne må påregne selv at skulle betale for behandling og ophold, såfremt et behandlingsforløb ikke på forhånd er bevilget / visiteret af kommunens misbrugscenter.

Vi samarbejder med offentlige misbrugscentre og kriminalforsorgen. Det vil som regel være derigennem, at der kan søges om hel eller delvis betaling af en Minnesota-behandling. Der kan ikke påregnes refusion ved påbegyndt behandling.

I Danmark anerkendes afhængighed af alkohol og medicin – Afhængighedssyndromet som en diagnose, men der er, blandt de offentligt betalte tilbud ofte ikke nogle, der tager udgangspunkt i Minnesota-modellen. De kan visitere til dette, såfremt de skønner, at denne behandlingsform er den rette. WHO definerer misbrug af alkohol og medicin som en sygdom – se ICD-10.

De fleste virksomheder har en klart defineret alkoholpolitik. Heri indgår der ofte et behandlingstilbud til ansatte, der måtte have eller få problemet med afhængighed af alkohol eller medicin. Derfor er der en mulighed for, at arbejds-giver helt eller delvist betaler for behandlingen. Udgiften er fradrags-berettiget for virksomheden og uden beskatning for medarbejderen. Vi rådgiver gerne herom.

Visse virksomheder har en sundhedsforsikring, hvor der også indgår dækning af behandling af afhængighed. Vi samarbejder med flere forsikringsselskaber, og rådgiver gerne herom.

Det er meget almindeligt, at familien og venner støtter op, og enten selv yder kontant støtte eller lån. Også hos banker og realkreditinstitutioner ser vi ofte en stor forståelse for vigtigheden af at hjælpe med til at skaffe det øko-nomiske grundlag for en behandling.

Forståelsen for at hjælpe rent økonomisk i forbindelse med en behandling er langt større, end man umiddelbart forventer. Det er hele familiens ve og vel der rammes, når et medlem kommer i misbrug. Der er først og fremmest de menneskelige omkostninger – men økonomisk set er det fatalt for den afhængiges fremtidige arbejds- og ind-tjeningsevne, at der sættes ind med behandling.

Den afhængiges egen familie eller arbejdsgiveren må motivere den afhængige til at gå i behandling – gerne bistået af en sagkyndig person fra STIEN

Vort familieorienterede behandlingstilbud er en meget bred og en effektiv måde at blive afhængig-heden kvit. Den afhængige vil komme markant styrket ud af behandlingen med nyt mod, nyt liv samt selvværd, selvtillid og fornyet livskvalitet.

Vi er naturligvis behjælpelige med rådgivning og ansøgning om hjælp til betaling, eller anden kontakt til arbejdsgiver, kommune, jobcenter eller lign.