Go to Top

Pårørende

Er du pårørende til en misbruger? Så føler du formentlig den samme afmagt og frustration over situationen, som mange har gjort det før dig.

Læs mere om at være pårørende til en misbruger i nedenstående.

Til dig som pårørende

Det er ofte forbundet med stor smerte, at stå på sidelinjen som hovedvidne til at en du holder af, langsomt men sikkert, går i opløsning som følge af et misbrug.

Det er nemlig ikke kun misbrugeren som lider, når rusmidler har taget styringen med tilværelsen. Det samme gør de pårørende, som ofte oplever en række af de samme udfordringer som misbrugeren. De har dog sjældent et rusmiddel til akut at bedøve frustrationerne, når det hele bliver for overvældende. Det resulterer i at mange pårørende, alt imens misbruget skrider frem, oplever alvorlige psykiske udfordringer i form af f.eks. depressive tanker, stress, angst, overdrevne bekymringer og lign.

Der findes ikke nogen let og ligetil løsning for de pårørende til en misbruger. Men en hovedregel er at du ikke hjælper i længden, hvis ikke du frigør dig fra det samme misbrugsfængsel som den du holder af, har sat sig i.

Hvis ikke du får sagt stop, risikerer du tværtimod at ende med – helt ufrivillig og utilsigtet – at bidrage til at misbruget udvikler sig fra ondt til værre.

Der er nemlig intet der tyder på at et misbrug kan bringes til ophør hvis der ingen mærkbare konsekvenser er ved at fortsætte det. Her spiller de nærmeste pårørende en væsentlig rolle. Hvis man siger stop og melder sig ud af misbrugerens tilværelse indtil pågældende tager imod et behandlingstilbud, er der alt andet lige større chance for at få bragt misbruget ud af familien.

Det kan naturligvis være svært at sætte foden ned overfor en du holder af. Og jo stærkere den følelsesmæssige relation er, desto sværere er det. En forælder elsker sit barn ligesom en mand eller en kone elsker sin ægtefælle.

Den iboende og naturlige kærlighedsrelation kan nemt gøre det endnu sværere at sige fra overfor et misbrug. Så meget, desto mere, er det vigtigt at du får søgt hjælp til at håndtere din situation og få truffet de mest hensigtsmæssige beslutninger.

 

Hjælpen kan ske i form af en konfrontation, hvor professionelt personale hjælper med at tale med den du holder af mhp. at gå ind i et behandlingsforløb. Ønsker du at vide mere om konfrontation så kontakt STIEN på 7020 7270.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at du får sat ind overfor misbruget og sagt fra overfor personen som har udviklet det. Men det bør altid ske gennem et tilbud om at gå i behandling. Det er vigtigt at misbrugeren har et reelt alternativ i form af at modtage behandling for at undgå at de nærmeste pårørende melder sig ud af pågældendes liv.

Behandlingscenter STIEN har medarbejdere som er specialiseret i at arbejde med pårørende, ligesom vi tilbyder kursus for pårørende til personer i behandling. Det er en del af alle behandlingstilbud på stedet.

Vi anbefaler også en række selvhjælpsgrupper for pårørende til misbrugere. Du er altid velkommen til at kontakte os for at få hjælp til at håndtere misbruget i familien, muligheder for behandling samt almen rådgivning om hvordan du får sagt stop.