Personale

Personale

Ledelse

Michael Knudsen, Centerleder
Selvstændig siden 1983 (herunder siden 2006 på STIEN). Uddannet kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser, herunder med specialiseret tilgang til borgere dobbeltdiagnoser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Vivi Petersen, administrationschef
Uddannet i administration. Har arbejdet som administrationsansvarlig på STIEN siden 2006. Er derudover uddannet som kognitiv behandler og coach. Har derudover medicinhåndteringskursus og uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Thomas Banke, chef for jura og kommunikation
Uddannet i statskundskab. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere i dobbeltdiagnoser.

Per Nicolaisen, souschef
Erhvervsleder gennem 15 år (herunder siden 2015 på STIEN). Uddannet coach og kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

 

Administration

Helle Palle, administrationsmedarbejder, PA
Uddannet i administration og som klinikassistent. Har været tilknyttet STIEN siden 2014. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Rita Lage, administrationsmedarbejder, sagsbehandling
Uddannet i IT-support og administration. Har været tilknyttet STIEN siden 2013. Har medicinhåndteringskursus. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

 

Sundhedsfagligt team

Laurids Laursen Bjerre, psykiatrisk konsulent og virksomhedsansvarlig læge
Psykiater. Har erfaring som psykiatrisk overlæge igennem adskillige år.

Stefan Schæfer, lægekonsulent, tilkaldevagt
Speciallæge i almen medicin med adskillige års erfaring i misbrugsbehandling.

Dorthe Hedegaard Hansen, sygeplejerske
Uddannet sygeplejerske. Har været tilknyttet STIEN siden 2018 som ansvarlig for bl.a. medicinhåndtering samt almen sundhedsfaglige forhold. Har bl.a. erfaring fra sygeplejefagligt arbejde i Psykiatrien. Er uddannet i NADA-akupunktur.

Ingelise Vilhelmsen, sygeplejerske
Uddannet sygeplejerske. Har været til tilknyttet STIEN siden 2018. Har stor erfaring indenfor medicinhåndtering og instrukser for sundhedsfaglig dokumentation. Har derudover erfaring som ledende sygeplejerske i sygehusvæsenet. Er uddannet i NADA-akupunktur.

 

Tværfagligt team

Tom Hudecek, behandler
Uddannet som kognitiv misbrugsterapeut. Er derudover uddannet som krop- og gestaltterapeut. Har mere end 25 års erfaring i behandling af målgrupper med misbrug såvel som antisocial adfærd. Har bl.a. stor erfaring som tidl. rådgiver for indsatte i fængsler ift. især kriminalitetspræventiv terapi. Er uddannet i NADA-akupunktur.

Torben Jensen, behandler
Uddannet krop- og gestaltterapeut, familieterapeut (SIF-uddannelse samt Kempler), misbrugsterapi og supervisor. Er derudover uddannet som krops- og ernæringsterapeut. Er uddannet i NADA-akupunktur. Har været tilknyttet STIEN siden 2006.

Inge Linnet, rådgiver / terapeut
Uddannet socialpædagog, sorgterapeut og NLP-behandler. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Thomas Juul, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder
Uddannet journalist med brugerbaggrund fra STIEN. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Har brugerbaggrund fra STIEN. Har medicinhåndteringskursus samt er uddannet NADA-akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Per Steffen Balsvard, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder
Uddannet i ledelse og som grafisk trykker. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Har brugerbaggrund fra STIEN. Er uddannet NADA-akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering.

Morten Jensen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder
Uddannet i økonomi- og administration. Fastansat på STIEN i 2017. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering. Har kursus i NADA-akupunktur.

Pia Brandt, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder
Uddannet socialrådgiver. Fastansat på STIEN siden 2019. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering. Har kursus i NADA-akupunktur.

Daniel Marsh, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder
Uddannet cand. merc. MBI. Har brugerbaggrund fra STIEN. Fastansat siden 2019. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering.

Jan Sehested, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder, tilkaldevagt
Certificeret psykoterapeut med fokus på rådgivning ift. misbrug. Tilknyttet STIEN siden 2019. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering. Har kursus i NADA-akupunktur.

Benny Christensen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder, tilkaldevagt
Uddannet i kemi. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus samt medicinhåndteringskursus fra andet privat behandlingssted. Har kursus i NADA-akupunktur.

 

Derudover er følgende eksterne aktuelt tilknyttede

Jette Kobber, HR-diplomuddannelse, tilknyttet HR-konsulent

Charlotte Vange Løvsted, lektor ved VIA University College, supervision og kurser

Camilla Grønlund, privatpraktiserende psykolog, supervision og kurser

Derudover er der tilknyttet to eksterne IT-specialister, Morten Knudsen og Jakob Ladingkær