Facebook
Personale

Oversigt over medarbejdere på STIEN med faglig baggrund pr. 02.11.2020

Ledelse;

Michael Knudsen, Centerleder

Selvstændig siden 1983 (herunder siden 2006 på STIEN). Uddannet kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser, herunder med specialiseret tilgang til borgere dobbeltdiagnoser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Vivi Petersen, administrationschef

Uddannet i administration. Har arbejdet som administrationsansvarlig på STIEN siden 2006. Er derudover uddannet som kognitiv behandler og coach. Har derudover medicinhåndteringskursus og uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Thomas Banke, chef for jura og kommunikation

Uddannet i statskundskab. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere i dobbeltdiagnoser. Efteruddanner sig aktuelt til jurist på SDU.

Per Nicolaisen, souschef

Erhvervsleder gennem 15 år (Siden 2015 på STIEN). Uddannet coach og kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser. Har kursus som underviser i Eneagram.

Administration;

Helle Palle, administrationsmedarbejder, PA

Uddannet i administration og som klinikassistent. Har været tilknyttet STIEN siden 2014. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Rita Lage, administrationsmedarbejder, sagsbehandling

Uddannet i IT-support og administration. Har været tilknyttet STIEN siden 2013. Har medicinhåndteringskursus. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Sundhedsfagligt team;

Laurids Laursen Bjerre, psykiatrisk lægekonsulent og virksomhedsansvarlig læge

Psykiater. Har erfaring som psykiatrisk overlæge igennem adskillige år. Håndterer især psykiske udfordringer. Har været tilknyttet STIEN siden 2019.

Renate Weber-Ehlers, lægekonsulent

Speciallæge i almen medicin og med bred erfaring igennem mange år i sygehusvæsenet og ved lægevagten. Håndterer bl.a. somatiske forhold på STIEN. Har været tilknyttet STIEN siden 2020.

Dorthe Hedegaard Hansen, sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske. Har været tilknyttet STIEN siden 2018 som ansvarlig for bl.a. medicinhåndtering samt almen sundhedsfaglige forhold. Har bl.a. erfaring fra sygeplejefagligt arbejde i Psykiatrien. Er uddannet i NADA-akupunktur.

Tværfagligt team;

Tom Hudecek, behandler

Uddannet som kognitiv misbrugsterapeut. Er derudover uddannet som krop- og gestaltterapeut. Har mere end 25 års erfaring i behandling af målgrupper med misbrug såvel som antisocial adfærd. Har bl.a. stor erfaring som tidl. rådgiver for indsatte i fængsler ift. især kriminalitetspræventiv terapi. Er uddannet i NADA-akupunktur. Har været tilknyttet STIEN siden 2018.

Dorthe Niemann, behandler og familieterapeut,

Uddannet socialpædagog og har flere diplomuddannelser med fokus på børn. Dorthe står bl.a. for pårørendebehandlingen på STIEN. Har en betydelig erhvervserfaring fra arbejde med dysfunktion i familien, børns reaktion på misbrug og lign. Har været tilknyttet STIEN siden 2020.

Pia Brandt, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Fastansat på STIEN siden 2019. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering. Har kursus i NADA-akupunktur.

Mads Løwe Hansen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har arbejdet i socialpædagogiske tilbud og den kommunale beskæftigelsessektor. Fastansat siden 2020. Har udvidet medicinhåndteringskursus samt kurser i Eneagram og neuropædagogik.

Jette Roed, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet lægesekretær. Har erfaring fra arbejde på flere forskellige sygehusafdelinger. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Har kursus i NADA-akupunktur. Fastansat siden 2020.

Heidi Pustelnik, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Fastansat siden 2021.

Lene Hygum, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Fastansat siden 2021.

Mette Husballe Junker, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog og sosu-hjælper. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Fastansat siden 2021.

Tave Van Derbruggen Bjerre, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder, tilkald og weekender

Læser psykologi, kandidat. Ansvarlig for en selvhjælpsgruppe for OCD- og angst. Underviser selv i fag på psykologstudiet. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus. Tilknyttet STIEN siden 2020.

Michael Pedersen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder, tilkald og weekender

Læser til socialrådgiver. Er tilknyttet som afløser samt til ad hoc-opgaver, oftest i weekender. Tilknyttet STIEN siden 2021.

Derudover er følgende eksterne aktuelt tilknyttede;

Jette Kobber, HR-diplomuddannelse, tilknyttet HR-konsulent

Charlotte Vange Løvsted, lektor ved VIA University College, supervision og kurser

Camilla Grønlund, privatpraktiserende psykolog, supervision og kurser

Henrik Rindom, psykiater, fast supervision og faglig sparring

Derudover er der tilknyttet to eksterne IT-specialister, Morten Knudsen og Jakob Ladingkær