Døgntelefon: 70 20 72 70
Go to Top

Personale

Ledelse

Michael Knudsen, Centerleder
Selvstændig siden 1983 (herunder siden 2006 på STIEN). Uddannet kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser, herunder med specialiseret tilgang til borgere dobbeltdiagnoser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Per Nicolaisen, souschef
Erhvervsleder gennem 15 år (herunder siden 2015 på STIEN). Uddannet coach og kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

 

Thomas Banke Kommunikations- og juridisk chef

Administration

Vivi Petersen, administrationschef
Uddannet i administration. Har arbejdet som administrationsansvarlig på STIEN siden 2006. Er derudover uddannet som kognitiv behandler og coach. Har derudover medicinhåndteringskursus og uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Helle Palle, administrationsmedarbejder
Uddannet i administration og som klinikassistent. Har været tilknyttet STIEN siden 2014. Er uddannet i ACT- metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Rita Lage, administrationsmedarbejder
Uddannet i IT-support og administration. Har været tilknyttet STIEN siden 2013. Har medicinhåndteringskursus. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

 

Sundhedsfagligt team

Laurids Laursen Bjerre, psykiatrisk konsulent og virksomhedsansvarlig læge
Speciallæge i almen medicin og psykiatri. Har erfaring som psykiatrisk overlæge igennem adskillige år.

Stefan Schæfer, lægekonsulent, tilkaldevagt
Speciallæge i almen medicin med adskillige års erfaring i misbrugsbehandling.

Ingelise Vilhelmsen, sygeplejerske
Uddannet sygeplejerske. Har været til tilknyttet STIEN siden 2018. Har stor erfaring indenfor medicinhåndtering og instrukser for sundhedsfaglig dokumentation. Har derudover erfaring som ledende sygeplejerske i sygehusvæsenet.

Dorte Hansen, sygeplejerske
Uddannet sygeplejerske. Har betydelig erfaring fra hospitalsvæsenet,  plejesektoren og misbrugsbehandling

Tværfagligt team

Tom Hudecek, behandler
Uddannet som kognitiv misbrugsterapeut. Er derudover uddannet som krop- og gestaltterapeut. Har mere end 25 års erfaring i behandling af målgrupper med misbrug såvel som antisocial adfærd. Har bl.a. stor erfaring som tidl. rådgiver for indsatte i fængsler ift. især kriminalitetspræventiv terapi. Kursus i NADA- akupunktur forventes afsluttet i løbet af foråret 2018.

Torben Jensen, behandler*
Uddannet krop- og gestaltterapeut, familieterapeut (SIF-uddannelse samt Kempler), misbrugsterapi og supervisor. Er derudover uddannet som krops- og ernæringsterapeut. Er uddannet i NADA-akupunktur. Har været tilknyttet STIEN 2006.
Eksternt tilknyttet behandler

Inge Linnet, rådgiver / omsorgsmedarbejder / pædagog
Uddannet socialpædagog, sorgterapeut og NLP-behandler. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Lars Braun Boysen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder
Uddannet ambulanceredder. Har derudover udvidet medicinhåndteringskursus samt er uddannet NADA- akupunktur. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Thomas Juul, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder
Uddannet journalist med brugerbaggrund fra STIEN. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Har medicinhåndteringskursus samt er uddannet NADA-akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Per Steffen Balsvard, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder
Uddannet i ledelse og som grafisk trykker. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Har brugerbaggrund fra STIEN. Er uddannet NADA-akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering.

 

Morten Jensen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder
Uddannet i økonomi- og administration. Fastansat på STIEN i 2017 efter praktikforløb. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering. Har kursus i NADA-akupunktur.

Lars Mikkelsen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder
Selvstændig erhvervsdrivende igennem flere år som partner i www.pensionsgruppen.dk. Fastansat på STIEN i 2018. Har Internt medicinhåndteringskursus. Har kursus i NADA-akupunktur.

Jan Sehested, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Psykoterapeut, med speciale i afhængighed og misbrug.

 

 

Eia Thomsen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder / tilkaldevagt
Baggrund som socialrådgiver og har arbejdet med socialfaglige problemstillinger siden 1993 i bl.a. fagforening og et jobcenter. Har derudover voksenpædagogisk uddannelse ved VUC-Fredericia. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Er uddannet NADA-akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser. Har internt kursus i medicinhåndtering.

Derudover er følgende eksterne aktuelt tilknyttede

  • Jette Kobber, HR-diplomuddannelse, tilknyttet HR-konsulent
  •  
  • Camilla Grønlund, privatpraktiserende psykolog

Eksterne IT-specialister

Morten Knudsen
Jakob Ladingkær