Personale

Oversigt over medarbejdere på STIEN med faglig baggrund pr. 20.07.2020

Ledelse;

Michael Knudsen, Centerleder

Selvstændig siden 1983 (herunder siden 2006 på STIEN). Uddannet kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser, herunder med specialiseret tilgang til borgere dobbeltdiagnoser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Vivi Petersen, administrationschef

Uddannet i administration. Har arbejdet som administrationsansvarlig på STIEN siden 2006. Er derudover uddannet som kognitiv behandler og coach. Har derudover medicinhåndteringskursus og uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Thomas Banke, chef for jura og kommunikation

Uddannet i statskundskab. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere i dobbeltdiagnoser.

Per Nicolaisen, souschef

Erhvervsleder gennem 15 år (herunder siden 2015 på STIEN). Uddannet coach og kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Administration;

Helle Palle, administrationsmedarbejder, PA

Uddannet i administration og som klinikassistent. Har været tilknyttet STIEN siden 2014. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Rita Lage, administrationsmedarbejder, sagsbehandling

Uddannet i IT-support og administration. Har været tilknyttet STIEN siden 2013. Har medicinhåndteringskursus. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Sundhedsfagligt team;

Laurids Laursen Bjerre, psykiatrisk konsulent og virksomhedsansvarlig læge

Psykiater. Har erfaring som psykiatrisk overlæge igennem adskillige år.

Stefan Schæfer, lægekonsulent, tilkaldevagt

Speciallæge i almen medicin med adskillige års erfaring i misbrugsbehandling.

Dorthe Hedegaard Hansen, sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske. Har været tilknyttet STIEN siden 2018 som ansvarlig for bl.a. medicinhåndtering samt almen sundhedsfaglige forhold. Har bl.a. erfaring fra sygeplejefagligt arbejde i Psykiatrien. Er uddannet i NADA-akupunktur.

Ingelise Vilhelmsen, sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske. Har været til tilknyttet STIEN siden 2018. Har stor erfaring indenfor medicinhåndtering og instrukser for sundhedsfaglig dokumentation. Har derudover erfaring som ledende sygeplejerske i sygehusvæsenet. Er uddannet i NADA-akupunktur.

Tværfagligt team;

Tom Hudecek, behandler

Uddannet som kognitiv misbrugsterapeut. Er derudover uddannet som krop- og gestaltterapeut. Har mere end 25 års erfaring i behandling af målgrupper med misbrug såvel som antisocial adfærd. Har bl.a. stor erfaring som tidl. rådgiver for indsatte i fængsler ift. især kriminalitetspræventiv terapi. Er uddannet i NADA-akupunktur.

Inge Linnet, rådgiver / terapeut

Uddannet socialpædagog, sorgterapeut og NLP-behandler. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Per Steffen Balsvard, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet i ledelse og som grafisk trykker. Har været tilknyttet STIEN siden 2016. Har brugerbaggrund fra STIEN. Er uddannet NADA-akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering.

Morten Jensen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet i økonomi- og administration. Fastansat på STIEN i 2017. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering. Har kursus i NADA-akupunktur.

Pia Brandt, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Fastansat på STIEN siden 2019. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering. Har kursus i NADA-akupunktur.

Daniel Marsh, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet cand. merc. MBI. Har brugerbaggrund fra STIEN. Fastansat siden 2019. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering.

Mads Løwe Hansen, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har arbejdet i socialpædagogiske tilbud og den kommunale beskæftigelsessektor. Fastansat siden 2020. Har udvidet medicinhåndteringskursus samt kurser i Eneagram og neuropædagogik.

Tave , rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder, tilkaldevagt

Jan Sehested, rådgiver / vagt / omsorgsmedarbejder, tilkaldevagt

Certificeret psykoterapeut med fokus på rådgivning ift. misbrug. Tilknyttet STIEN siden 2019. Har udvidet internt kursus i medicinhåndtering. Har kursus i NADA-akupunktur.

fra andet privat behandlingssted. Har kursus i NADA-akupunktur.

Derudover er følgende eksterne aktuelt tilknyttede;

Jette Kobber, HR-diplomuddannelse, tilknyttet HR-konsulent

Charlotte Vange Løvsted, lektor ved VIA University College, supervision og kurser

Camilla Grønlund, privatpraktiserende psykolog, supervision og kurser

Derudover er der tilknyttet to eksterne IT-specialister, Morten Knudsen og Jakob Ladingkær