Facebook
Personale

Oversigt over medarbejdere på STIEN

Ledelse

Michael Knudsen, Centerleder

Selvstændig siden 1983 (herunder siden STIENs begyndelse). Uddannet kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser, herunder med specialiseret tilgang til borgere med dobbeltdiagnoser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser

Vivi Petersen, administrationschef

Uddannet i administration. Har arbejdet som administrationsansvarlig på STIEN siden starten. Er derudover uddannet som kognitiv behandler og coach. Har derudover medicinhåndteringskursus og uddannelse som NADA- akupunktur. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Thomas Banke, chef for jura og kommunikation

Uddannet som cand.scient.pol og bac. i jura. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere i dobbeltdiagnoser.

Administration

Helle Palle, administrationsmedarbejder, PA

Uddannet i administration og som klinikassistent. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Rita Lage, administrationsmedarbejder, sagsbehandling

Uddannet i IT-support og administration. Har medicinhåndteringskursus. Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser.

Sundhedsfagligt team

Laurids Laursen Bjerre, psykiatrisk lægekonsulent og virksomhedsansvarlig læge

Psykiater. Har erfaring som psykiatrisk overlæge igennem adskillige år. Håndterer især psykiske udfordringer.

Malene Richardt, lægekonsulent, speciallæge i almen medicin

Læge som har bred erfaring fra sundhedsvæsenet. Malene har beskæftiget sig med stort set alle elementer af lægegerningen, herunder rusmiddelbehandling og psykiatrien.

Rune Voss Kristensen, lægekonsulent, tilkaldevagt

Læge som er under uddannelse til speciallæge i almen medicin.

Sidse Skaar, sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske. Er bl.a. ansvarlig for medicinhåndtering samt almen sundhedsfaglige forhold. Har bl.a. erfaring fra sygeplejefagligt arbejde i Psykiatrien.

Tværfagligt team

Mads Løwe Hansen, socialfaglig medarbejder

Uddannet pædagog. Har arbejdet i socialpædagogiske tilbud og den kommunale beskæftigelsessektor. Har udvidet medicinhåndteringskursus samt kurser i Eneagram og neuropædagogik.

Susanne Atzen, socialfaglig medarbejder

Uddannet socialrådgiver. Har erfaring fra myndighedsbehandling i kommuner. Har internt medicinhåndteringskursus.

Per Nicolaisen, behandler

Uddannet coach og kognitiv behandler gennem flere kompetencegivende kurser. Har derudover medicinhåndteringskursus samt uddannelse som NADA- akupunktur Er uddannet i ACT-metoder med fokus på borgere med dobbeltdiagnoser. Har kursus som underviser i Eneagram.

Tom Hudecek, behandler

Uddannet som kognitiv misbrugsterapeut. Er derudover uddannet som krop- og gestaltterapeut. Har mere end 25 års erfaring i behandling af målgrupper med misbrug såvel som antisocial adfærd. Har bl.a. stor erfaring som tidl. rådgiver for indsatte i fængsler ift. især kriminalitetspræventiv terapi. Er uddannet i NADA-akupunktur.

Dorthe Niemann, behandler og familieterapeut,

Uddannet socialpædagog og har flere diplomuddannelser med fokus på børn. Dorthe står bl.a. for pårørendebehandlingen på STIEN. Har en betydelig erhvervserfaring fra arbejde med dysfunktion i familien, børns reaktion på misbrug og lign.

Malene Berg Cristianini, terapeut, rådgiver og døgnomsorgsmedarbejder,

Har baggrund fra mange år som behandler i offentlig misbrugsbehandling. Har kompetencer indenfor et bredt felt af terapeutiske metoder samt social- og sundhedssektoren. Har udvidet medicinhåndteringskurs og er NADA-akupunktør.

Heidi Pustelnik, rådgiver/døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet socialrådgiver. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus

Martin Frantsen, rådgiver/døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagogisk assistent. Har udvidet internt og eksternt medicinhåndteringskursus

Christina Schnoor, rådgiver/døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus.

Jonas Olsen, rådgiver/døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus.

Niels Nicolai Krogh, rådgiver/døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har udvidet internt medicinhåndteringskursus.

Sune Nørgaard Jakobsen, rådgiver/døgnomsorgsmedarbejder

Uddannet pædagog. Har udvidet internt og eksternt medicinhåndteringskursus.

Derudover er følgende eksterne aktuelt tilknyttede

Jette Kobber, HR-diplomuddannelse, tilknyttet HR-konsulent

Camilla Grønlund, privatpraktiserende psykolog, supervision og kurser

Henrik Rindom, psykiater, fast supervision og faglig sparring

Henrik Møller, psykolog, fast individuel og fælles supervision

Derudover er der tilknyttet såvel interne som eksterne funktioner i relation til IT og support.