Facebook
Regler og rammer

Regler og rammer

Fysiske rammer og beliggenhed

STIEN er beliggende i naturskønne omgivelser. Omkring os har vi skov, søer og åbne vidder. Uanset om du kigger mod nord, syd, øst eller vest, kan du betragte den smukke danske natur.

Vi har to matrikler som har hhv. 16 og 12 værelser. Alle værelser er lyse og behagelige. Der er som udgangspunkt tale om enkeltværelser, men der kan etableres dobbeltværelseordning efter konkret forespørgsel, f.eks. i tilfælde af parbehandling.

Vores huse er indrettet efter et ønske om, at skabe hjemlige og behagelige rammer. Det er naturligvis vigtigt at man kan føle sig så meget hjemme som muligt i forløbet.

Vi har moderne undervisnings- og terapilokaler. Der er indrettet et motionsrum som kan anvendes til fitnesstræning, men der er ligeledes mulighed for at spille bl.a. bordfodbold og bordtennis.

Alle udearealer giver mulighed for at pleje socialt samvær og i de mere varme tider har vi et loungeområde hvor man kan føle sig hjemme. Vores fælles TV-stue omfatter også et lille bibliotek hvorfra der kan lånes bøger. Det er muligt at købe mindre fornødenheder til personlig pleje ved personalet.

Regler for ophold

Når man indskrives på STIEN, vil man blive nærmere introduceret for opholdsreglerne på stedet. Man får bl.a. udleveret en velkomstmappe som beskriver alle de regler der gælder for ophold. Velkomstmappen omfatter ligeledes vigtige informationer om dagsprogrammet på STIEN, præsentation af faglige metoder og medarbejdere.

De væsentligste opholdsregler er at der er fuldstændig stof- og alkoholfrit på vores matrikler. Brug af rusmidler accepteres ikke og flere af reglerne på stedet er indrettet efter det formål at begrænse enhver form for tilskyndelse til misbrug.

Man skal forvente at første del af forløbet omfatter en relativt indskrænkende anstaltordning. Denne ramme har til formål at sikre at alle får det ud af forløbet som de med rimelighed kan og må forvente. Derudover medvirker den til at alle kan finde sig trygge i tilbuddet, som pga. reglerne giver mulighed for den nødvendige ro og daglige struktur. Der kan altid etableres individuelle aftaler som undtagelser til de generelle opholdsregler hvis den enkeltes forhold taler herfor. Reglerne på STIEN er alene fastsat fordi vores erfaring er at de, hver især og samlet set, giver de bedste forudsætninger for at få det optimale ud af et forløb.

Ved indskrivning vil man blive grundigt oplyst om reglerne for og formål med opholdet. Man skal selv give samtykke til at opholde sig under rammerne. Der er således ikke nogen former for tvang. Det er frivilligt om man ønsker at være i et forløb på STIEN, men der vil være nogle ufravigelige grundbetingelser for opholdet.

Vi kan altid kontaktes på vores døgntelefon, 70207270, for uddybning af reglerne.

Dagligdagen på STIEN

Dagligdagen på STIEN er præget af at vi har en fast struktur med en række regelmæssige rutiner. Det typiske ugeprogram ser ud som følgende:

Hverdage (man – fre):
Kl. 06.45 morgenvækning
Kl. 07.30 – 08.30 morgenmad og morgenrutiner
Kl. 08.30 – 09.00 der opfordres til en lille gåtur og lign.
Kl. 09.00 morgensamling og efterfølgende formiddagspause
Kl. 10.00 undervisning og fremlæggelser
Kl. 12.00 frokost og pause
Kl. 13.00 undervisning og fremlæggelser
Kl. 15.00 pause
Kl. 15.30 fælles læsning i inspirerende tekster
Kl. 16.00 fritid
Kl. 17.30 aftensmad
Kl. 19.00 aftenprogram (møder i selvhjælpsgrupper, film, social hygge og lign.)
Kl. 22.00 Godnatmøde
Kl. 23.00 Ro på fælles areale
Lørdag:
Kl. 06.45 morgenvækning
Kl. 07.30 – 09.00 morgenmad og morgenrutiner
Kl. 09.00 – 09.30 der opfordres til en lille gåtur og lign.
Kl. 09.30 morgensamling
Kl. 10.00 fælles tur ud af huset med frokost
Kl. 15.30 fælles læsning i inspirerende tekster
Kl. 18.30 aftensmad
Kl. 19.30 aftenhygge med film
Ved midnat skal der være ro på fælles arealer
Søndag:
Kl. 08.00 morgenvækning
Kl. 08.30 – 10.00 morgenmad og morgenrutiner
Kl. 10.30 husmøde hvor der bl.a. fastlægges madplan for den kommende uge og lign.
Kl. 12.00 frokost
K. 13.00 – 17.00 besøgstid
Kl. 19.00 aftensmad
Kl. 20.00 selvstændigt gruppemøde
Kl. 22.00 godnatmøde
Kl. 23.00 ro på fælles arealer

Ovenstående er vejledende og der forbeholdes ret til ændringer løbende

Du vil i dit forløb komme til at arbejde med individuelle og personlige udviklingsopgaver som bliver indpasset i dagsprogrammet.

STIEN er naturligvis døgnbemandet og du kan altid henvende dig til en medarbejder hvis du får behov for det. I hverdagene har du mulighed for at få den rådgivning du har brug for.

Vores medarbejdergruppe omfatter flere relevante fagkompetencer, herunder psykiater, læge, sygeplejersker og specialiserede terapeuter med fokus på bl.a. misbrug, familieliv og følelseshåndtering. Vi har dedikerede omsorgsmedarbejdere, som er med til at få den enkelte til at føle sig tryg hele døgnet. Derudover har vi mulighed for at yde juridisk rådgivning ift. sagsbehandling. Alle vores medarbejdere er erfarne, engagerede, fagligt kompetente og sætter en ære i at give den enkelte de bedste forudsætninger for, at opnå en forandring der skaber et nyt liv uden misbrug og andre dominerende udfordringer.

Læs mere om vores metoder her: https://behandlingscenter-stien.dk/behandlingsforloebets-indhold/

Hvis du har yderligere spørgsmål til dagligdagen på STIEN kan vi altid kontaktes døgnet rundt på 70207270.