Facebook
Rollen som pårørende

Rollen som pårørende

Som pårørende til en du holder af, der har udviklet et misbrug, står du i en vanskelig situation. Det kan være rigtigt svært at finde balancen mellem at udgøre en nær og tryg relation samtidig med at du vil gøre næsten alt for at misbruget bringes til en ende. Det gælder især hvis misbrugeren ikke har et ønske om at stoppe med at indtage rusmidler.

Du skal være opmærksom på at et misbrug, meget ofte, gradvist ændrer en persons adfærd og væremåde. Det er en af de mange ulykkelige, men naturlige, konsekvenser af at være afhængig af et rusmiddel.

Langt de fleste ændringer i personligheden er en negativ oplevelse for de pårørende, som med tiden skaber flere og flere udfordringer og frustrationer.

En person som er i et misbrug, har typisk svært ved at holde sine aftaler, være tilstede i selskab med andre og vise sine oprigtige følelser. Alt imens misbruget bliver stadig værre, bliver personen også mere apatisk i forhold til sine nærmeste; såvel store som små løgne begynder ofte at dominere for at dække over misbruget.

Som pårørende har du altid en rolle i en nær persons liv på trods af et misbrug. Men når misbruget er blevet en kendsgerning skal du overveje følgende;

Hvor meget hjælper du misbruget på afveje ved at blive ved med at være en del af misbrugerens liv?

Hvor meget smerte og lidelse vil du selv acceptere før din grænse er nået?

Hvor længe vil du acceptere at livsderouten fortsætter med dig som pacificeret hovedvidne?

Det er tre centrale spørgsmål i forhold til din rolle som pårørende. Der er ikke noget som tyder på at du hjælper din kære, hvis du fortsætter med at yde omsorg alt imens misbruget står på. Der er tværtimod stor risiko for at misbruget eskalerer yderligere mens du som hovedvidne står magtesløs på sidelinjen.

En pårørende kan kun meget sjældent stoppe eller ”ordne” et misbrug. Men de kan sige fra og give den de holder af et alternativ om at gå i behandling.

Rollen som en pårørende til en misbruger. Behandlingscenter Stien

Langt de fleste pårørende erfarer at et liv med en misbruger medfører en lang række udfordrende psykiske tilstande for dem selv. Hvis du bliver i rollen som pårørende uden at sige fra vil du typisk opleve en eller flere af følgende;

  • Øget stressbelastning, fordi du fokuserer meget på det misbrug som har taget over hos en du holder af.
  • Overdrevet bekymring, fordi du er bekymret over hvad misbruget fører med sig som det næste.
  • Angst og socialfobi, fordi du dels bekymrer dig, men også fordi du begynder at undgå sociale aktiviteter i frygt for at misbruget medfører pinlige øjeblikke for en du holder af og dermed dig selv.
  • Øget kontrolbehov, fordi du kun hviler hvis du ved præcist hvor den du holder af, befinder sig og hvad pågældende laver. Kun på den måde kan du hele tiden udelukke de mest frygtede scenarier.

Dertil kommer at din privatøkonomiske situation ofte forværres, fordi du bliver nødt til at omprioritere som følge af at misbruget tærer på de fælles økonomiske ressourcer, eller fordi du føler dig forpligtet til at hjælpe på anden vis. En pårørende vil ofte af frygt for alternativerne forsyne med økonomisk hjælp, som reelt ender med at holde misbruget i gang.

Det kan også blive stadig sværere for dig at pleje dine egne sunde relationer samt passe dit arbejde, som følge af at du i stigende grad bruger energi og tid på at håndtere det misbrug der har ramt den du holder af.

Rollen som pårørende til en misbruger er svær at spille. Og med tiden bliver den tynget af alvorstunge bekymringer og frustrationer. Du vil med stor sandsynlighed blive syg af at spille den i for lang tid.

Sig stop og sig fra, men gør det på en måde så det bidrager til en løsning af problemet og ikke en forværring.

Du kan altid kontakte STIEN på 7020 7270 hvis du vil vide mere om det at være pårørende, behandlingsmuligheder og løsningsmuligheder.