Facebook
Stiens venner

Stiens venner

STIEN har en støtteforening, som har til formål at yde økonomisk støtte til behandlingsforløb samt arrangere spændende og sociale aktiviteter for medlemmerne.

Hvis du ønsker at ansøge om økonomisk støtte til et behandlingsforløb kan du kontakte foreningens kasserer, Jette, enten på mail; andersgammelgaard@live.dk, eller telefon; 22330320

Blandt de arrangementer der afholdes af STIENs Venner er bl.a. den årlige Legoland-tur samt sommerfesten på STIEN i august måned. Derudover arrangeres der løbende aktiviteter, ofte med et fagligt relevant indhold for personer der enten har været på STIEN, eller pårørende til pågældende.

Hvis du ønsker at høre mere om STIENs Venners aktiviteter eller medlemskab, kan du kontakte formanden for foreningen, Thomas, på 30565749.

Personligt eller Familiemedlemskab
Medlemskab koster 150,- kr. pr. person og gælder for et år ad gangen. Familier / én husstand kan melde sig ind for samlet 250,- kr. Som medlem kan optages personer, der har været i behandling for misbrug og enhver, der ønsker at støtte STIENs Venner.

Foreningen bruger ikke længere girokort, men man kan indmelde sig ved overførsel af kontingent til støtteforeningens konto; Reg. / konto Nr. 7932 – 1059887.
Hvis du har spørgsmål om betaling af kontingent kan du kontakte Vivi på 30565724, som også tager imod betalinger ifm. STIENs Venners arrangementer eller i forbindelse med efterbehandling.

STIENs Venner på facebook