Døgntelefon: 70 20 72 70
Go to Top

Stiens venner

Som medlem kan optages personer, der har været i behandling for misbrug og enhver, der ønsker at støtte STIENs Venner.
Medlemskab betales for et år ad gangen og koster 150 kroner.

Familiemedlemskab

Medlemsskabet fornys med starten af kalenderåret ved at indsætte beløbet på støtteforeningens konto:
Reg.nr. 7932 Konto nr. 1059887. Påfør venligst navn og adresse.
Beløbet kan også betales til efterbehandling eller til Vivi (tlf: 30 56 57 24)
Bemærk at der ikke længere udsendes girokort til betaling af medlemskabet.
Husk også at give besked til Vivi ved ændringer i adresse eller telefonnummer.