Facebook
Stofmisbrug og narkoafhængighed

Stofmisbrug og narkoafhængighed

Stofmisbrug dækker over misbrug og afhængighed af narkotiske rusmidler. De mest udbredte narkotiske rusmidler i Danmark er: Kokain, Amfetamin, Ecstasy, MDMA, Heroin og LSD. Der er tale om en gruppe af kemiske rusmidler, som hver især har en meget stærk virkning.

Narkotikasituationen i Danmark

Ifølge Sundhedsstyrelsens undersøgelse, ”Narkotikasituationen i Danmark 2018”, har godt 15 % af alle 16-44 årige i Danmark prøvet et stærkt narkotisk stof mindst en gang. Der er samtidig tale om et stor stigning gennem de seneste 25 år, hvor der til sammenligning var færre end 5 % i samme aldersgruppe, der havde prøvet et narkotisk stof .
Det svarer altså til at mere end hver tiende person i denne aldersgruppe har prøvet et hårdt narkotisk stof mindst én gang i deres liv.

Stofmisbrug og narkoafhængighed

Skadevirkninger og livsændrende konsekvenser ved stofmisbrug

Der er påvist adskillige alvorlige skadevirkninger af narkotiske stoffer, både fysisk og psykisk. Og der er ofte tale om skadevirkninger der melder sig ret hurtigt i et misbrugsforløb.

”Mere vil have mere” når det gælder afhængighed og ved indtag af hårde narkotiske stoffer går det særligt stærkt.
De er kendetegnet ved at have en meget kraftig virkning og ved at udløse det lykkegivende dopamin kunstigt i meget stort omfang. Det medfører, at afhængigheden ofte indtræder efter selv kortvarig brug.

De fleste af stoftyper kan udløse en akut forgiftning, eller overdosis, som desværre ofte er dødelig for misbrugeren. Derudover er listen af fysiske såvel som psykiske konsekvenser meget lang. Blandt de mest alvorlige konsekvenser ser vi akutte stofpsykoser, depression, alment nedsatte kognitive funktioner, hjerneskader, svækket indlæringsevne, svækket hjertefunktion, dårlige tænder og meget andet.

Mange mennesker som har været i et ubehandlet misbrug af stærke narkotiske stoffer oplever desuden svært forringende livsbetingelser. Det kan f.eks. være manglende evne til at uddanne sig eller være del af arbejdsmarkedet. Det ses også ofte i event til at fungere selvstændigt i eget liv og som del af en familie. Prisen bliver på den måde meget høj for det der typisk starter som et uskyldigt ønske om en lidt vildere feststemning i enkelte weekender.

Behandling af stofmisbrug og narkoafhængighed hos STIEN

behandlingscenter STIEN tilbyder vi behandling af stofmisbrug gennem et døgnforløb, som kan være fuldt anonymt. Forløbets længde afhænger af omfanget af misbruget og bagvedliggende personlige udfordringer hos misbrugeren. Derfor er det vanskeligt at give en generel varighed, men forløbet vil typisk vare mellem 2-3 måneder og op til et halvt år.

En væsentlig del af behandlingsforløbet er abstinensbehandling, som – ligesom i alle andre forløb – sker under kompetent sundhedsfaglig observation og styring.

Har du et misbrug af narkotika, eller kender du en, der har? Kontakt STIEN på 7072 7020 og hør mere om vores anonyme behandlingsforløb.

Tøv ikke med at booke et uforpligtende forbesøg gratis.

Vil du vide mere? Læs mere om alkoholmisbrug og hashmisbrug.