Stofmisbrug og narkoafhængighed

Stofmisbrug og narkoafhængighed

Stofmisbrug dækker over misbrug og afhængighed af narkotiske rusmidler. De mest udbredte narkotiske rusmidler i Danmark er kokain, amfetamin, ecstasy, MDMA, heroin og LSD. Der er tale om en gruppe af kemiske rusmidler, som hver især har en meget stærk virkning. Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse, ”Narkotikasituationen i Danmark 2018”, har godt 15 % af alle 16-44 årige i Danmark prøvet et stærkt narkotisk stof mindst en gang. Der er tale om et stor stigning gennem de seneste 25 år. I 1994 var det færre end 5 % i samme aldersgruppe, der havde prøvet et narkotisk stof.

Det svarer altså til at mere end hver tiende person i 2018, i denne aldersgruppe, har prøvet et hårdt narkotisk stof mindst én gang i deres liv.

Der er påvist adskillige alvorlige skadevirkninger af narkotiske stoffer, både fysisk og psykisk. Og der er ofte tale om skadevirkninger der melder sig ret hurtigt i et misbrugsforløb. De hårde narkotiske stoffer er kendetegnet ved at virke meget kraftigt, og dermed udløse det lykkegivende dopamin (Link til ”afhængighed”) i meget stort – kunstigt – omfang. Det medfører at afhængigheden ofte indtræffer tidligt ved brug, og dermed bliver konsekvenserne synlige allerede efter selv kortvarig brug. ”Mere vil have mere” når det gælder afhængighed og ved indtag af hårde narkotiske stoffer går det særligt stærkt.

Livsændrende konsekvenser

Selve brugen eller misbruget af de narkotiske stoffer er i sig selv både skadeligt og farligt. De fleste af stoftyperne kan udløse en akut forgiftning, eller overdosis, som ofte betyder at misbrugeren må betale med sit liv. Derudover er listen af fysiske og psykiske konsekvenser alenlang, men blandt de mest alvorlige kan nævnes; akutte stofpsykoser, depression, alment nedsatte kognitive funktioner / hjerneskader, svækket indlæringsevne, svækket hjertefunktion og dårlige tænder og meget andet.

Mange mennesker som har været i et ubehandlet misbrug af stærke narkotiske stoffer oplever skadevirkninger i form af svært forringende livsbetingelser. Det kan f.eks. være manglende evne til at uddanne sig eller være en fuldstændig del af arbejdsmarkedet, men det kan også være en generelt evne til at fungere selvstændigt i sit eget liv og være en del af en familie. Dermed er ofte tale om en meget høj pris at betale for det der typisk starter som et uskyldigt ønske om en lidt vildere feststemning i enkelte weekender.

Behandling af stofmisbrug

Behandling af stofmisbrug på Behandlingscenter STIEN foregår gennem døgnforløb. Det kan være vanskeligt at angive en generel behandlingslængde, da det afhænger af omfanget af misbruget samt øvrige personlige udfordringer. Behandlingsforløbene vil typisk vare i mellem 2 og 3 mdr. og op til et halvt år. En væsentlig del af behandlingsforløbet er abstinensbehandling, som – ligesom i alle andre forløb – sker under kompetent sundhedsfaglig observation og styring.

Har du et misbrug af narkotika eller kender du en der har? Kontakt STIEN på 7072 7020.

Book et uforpligtende forbesøg gratis.

Vil du vide mere? Læs mere om alkoholmisbrug og hashmisbrug.