Go to Top

Tilsynsrapport

Vi er godkendte under statens Sociale Tilsyn.

Fornål med tilsynsordningen:

At påse, at børn og unge får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Udvalget for Børn og Familie har truffet.
At tilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde – i overensstemmelse med gældende love og regler for tilbuddet.
At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.
At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene.