TILSYNSRAPPORTER

Vi er godkendte under statens Sociale Tilsyn.

Fornål med tilsynsordningen:

At påse, at børn og unge får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Udvalget for Børn og Familie har truffet.
At tilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde – i overensstemmelse med gældende love og regler for tilbuddet.
At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.
At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene.

70 20 72 70

Døgn telefon

Behandlingscenter Stien

Centralt beliggende i Danmark ligger Behandlingscenter STIEN omgivet af skøn natur, der danner nogle rolige rammer. Her arbejder vi professionelt og anonymt med afhængighed af alkohol og medicin.

70 20 72 70 - [email protected]

Følg os
Behandlingscenter Stien på FindOpholdssteder.dk