Facebook
Virksomhedsfinansieret behandlingsforløb

Virksomhedsfinansieret behandlingsforløb

Det er ofte en god forretning at kunne beholde sine erfarne medarbejdere så længe som muligt. Men statistisk set vil adskillige danskere igennem et liv opnå en eller flere udfordringer med misbrug. Det kan i disse tilfælde ofte betale sig at hjælpe sin medarbejder ud af et misbrug hvis man opdager at det er blevet et problem.

Vi opfordrer altid virksomheder til at holde hovedet koldt og hjertet varmt når det gælder medarbejdere med personlige misbrugsudfordringer; Hovedet koldt, fordi det alt andet lige er økonomisk mest bæredygtigt at beholde sine erfarne medarbejdere fremfor at skulle betale omkostninger i opsigelsesperioden og til oplæring af en ny. Hjertet varmt, fordi det at hjælpe en kollega med et personligt problem, så pågældende ikke falder yderligere ud over kanten i livet, på mange måder er et udtryk for en helt almindelig forståelse af arbejdsgiveransvar og menneskelig omsorg.

Virksomhedsfinansieret behandlingsforløb/misbrugsbehandling

En virksomhed kan som udgangspunkt få fradrag for alle former for misbrugsbehandling der betales for medarbejdere – uanset om ydelse er skattefri for medarbejderen eller ej. Der er enkelte undtagelser, herunder at du som selvstændig ikke kan opnå fradrag til din egen eller arbejdende ægtefælles behandlingsforløb.

Misbrugsbehandling er fradragsberettiget, uanset om ydelsen er skattefri for medarbejderen, men behandlingen er skattefri for medarbejderen hvis følgende to betingelser er opfyldt:

1) der er en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen

2) udgiften afholdes som led i en generel personalepolitik for alle virksomhedens medarbejder

Kilde: Skat.dk

For mellemstore og større virksomheder kan der indgås rammeaftaler med STIEN om behandling. På den måde vil vi altid kunne garantere en behandlingsplads ligesom det faste vederlag for denne kan nedsættes, afhængig af rammeaftalens indhold.

Behandlingsforløbene på STIEN er individuelle og anonyme, men det er efter omstændighederne muligt for medarbejderens nærmeste foresatte at blive involveret i forløbets afvikling. Det har ofte en god effekt at der foranstaltes en løbende dialog mellem medarbejderen og arbejdspladsen under behandlingsforløbet.

Har I som virksomhed ikke en personalepolitik der omfatter håndtering og behandling af misbrug?

Så kan I altid kontakte STIEN på 70207270.

Vi kan hjælpe med at formulere en personalepolitik, der sikrer at dine medarbejdere kan få hjælp til behandling hvis det bliver nødvendigt. STIEN tilbyder vederlagsfri telefonisk rådgivning til virksomheder hvis en medarbejder har brug for hjælp.