Go to Top

Sygdommens faser ved alkoholafhængighed

1. Præ-alkoholisk fase

• Tankerne rettet mod alkohol
• Drikkeriet ser OK ud for udenforstående
• Benytter enhver lejlighed til at drikke
• Psykisk lettelse ved at drikke
• Drikker i det skjulte
• Vigende adfærd når der tales om misbrug
• Samvittighedsnag

2. Advarselsfasen
• Undskyldninger og bortforklaringer
• Kontroltab og skyldfølelse
• Mister venner og arbejde
• Ændringer i familielivet
• Vredesudbrud
• Drikker alene

3. Den afgørende fase

• Forhold til familie og venner bliver stadigt dårligere
• Forsøger med geografisk flugt
• Følelse af anger og bitterhed
• Evt. den første hospitalsindlæggelse
• Løfter brydes og beslutninger svigter
• Begynder at drikke om morgenen

4. Den kroniske fase

• Rystelser
• Tåler ikke alkohol
• Følelser af angst
• Svækkelse af handlinger
– magter ikke simple opgaver
• Drikker for at holde symptomerne nede
• Ikke kræfter til bortforklaringer
• Hele forsvarssystemet bryder sammen
• Alle undskyldninger er opbrugt
• Svækkelse af tankeevne
• Drikker hele døgnet

Rehabilitering, helbredelse og behandling

• Begynder at sætte sig nye mål
• Får selvrespekten tilbage
• Kan igen tænke positivt
• Opdager nye sider af sig selv
• Nyt håb for familien
• Familien forstår at afhængighed er en sygdom
• Familien får talt ud om problemerne
• Møder andre afhængige
• Får klar besked fra lægen
• Deltager i terapigrupper
• Begynder igen at spise
• Ophører med at indtage rusmidler
• Lærer at afhængighed er en sygdom

Fremtiden

• Ser lyst på fremtiden
• Livsglæde
• Positive holdninger
• Arbejdsglæde
• Nye værdier
• Nye interesser
• Nye venner