Døgntelefon: 70 20 72 70
Go to Top

De hyppigste former for misbrug

Der findes mange former for misbrug/afhængigheder i dagens Danmark. Nogle værre end andre, og nogle mere udbredte end andre. Nogle af de hyppigste former for misbrug er alkohol- og stofmisbrug. Samtidig er disse afhængigheder noget, som har en kæmpe omkostning for det danske samfund. Et misbrug kan have omfattende negative konsekvenser både i forhold til den enkelte og samfundets økonomi.

Alkoholmisbrug

Center for Alkoholforskning estimerer, at der er cirka 147.000 danskere, der lider under alkoholisme for året 2018. Dertil kommer at mere end 500000 danskere drikker mere end de af Sundhedsstyrelsen anbefalede antal genstande pr. uge for hhv. mænd og kvinder. Det gør således alkoholmisbrug, til det største misbrug i det danske samfund. Tallet er progressivt stigende, og vi er altså i en negativ udvikling ift. misbrugere i samfundet.

Stofmisbrug

Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse over antallet af stofmisbrugere i Danmark er fra 2009, og påviser at 33.000 personer er stofmisbrugere i Danmark. Center for Rusmiddelforskning vurderer dog, at antallet snarere er 70.000-90.000 personer. Cirka 16.000 af de misbrugsramte er i behandling for deres misbrug.

Stofmisbrug har mange alvorlige konsekvenser og kan i allerværste fald medføre dødsfald som følge af fx en overdosis. De nyeste tal på området viser, at der i 2016 var 277 narkorelaterede dødsfald i Danmark.

Spilafhængighed/Ludomani

I 2016 blev der foretaget en undersøgelse for omfanget af spilafhængighed i det danske samfund. Undersøgelsen blev foretaget af SFI, og resultaterne viste at cirka 10.000 danskere er ludomaner. Dog har hele 125.000 danskere i varierende grad problemer med pengespil. Man kan altså argumentere for at spilafhængighed, har et større omfang end hhv. Stofmisbrug, da en enormt stor del af de spilafhængige er på grænsen til et direkte misbrug – altså ludomani.

Læs om behandling af misbrug her.