Døgntelefon: 70 20 72 70
Go to Top

Den svære dialog

Den svære dialog om misbrug bliver særligt vanskelig, fordi størstedelen, der kæmper med alvorlige alkoholproblemer eller andre former for misbrug, oftest ikke har lyst til at snakke om deres problemer og misbrug. De gør ofte en stor indsats for at skjule, at de begår svigt, uanset om det handler om at drikke, indtage ulovlige rusmidler eller piller – og de kæmper bravt for at bevare deres selvstændighed og integritet.

Den aktive misbruger, f.eks. alkoholikeren, lever dagligt i stor benægtelse om at deres alkoholindtag er blevet et stort problem – eller kommer med alverdens grunde til, at de begår fejl, som f.eks. ikke at kunne få en normal hverdag til at fungere. Forklaringerne på misbruget kan være problemer i private forhold, stress, depression, opvækst og meget mere.

Man skal naturligvis gøre sig klart, at det ikke er i alle tilfælde, hvor det drejer sig om et misbrug, hvis den pågældende ændrer adfærd. Der kan i visse tilfælde være andre problemer i vejen, som også skal tages alvorligt og handles ud fra. Ikke mindst fordi næsten alle former for sociale problemer med en vis sandsynlighed kan ende i misbrugsproblematikker.

Den direkte samtale om misbrug kan være svær og gøre ondt, men den er nødvendig for at kunne stoppe en afhængighed. Lader man det stå til og blot ser problemet uden at gøre noget, bliver man ofte medafhængig som pårørende. Dialogen er svær, men ikke desto mindre strengt nødvendig i sin direkte form; En sygdom er ofte lettest at behandle, hvis man identificerer den tidligt. Hvis man derimod identificerer den sent eller ignorerer de væsentligste tegn, vil sygdommen blive lettere at identificere men langt vanskeligere at behandle.

Et misbrug kan kræve professionel hjælp

Den svære dialog omkring et misbrug kræver forberedelse og omtanke.

Kendetegn og information, der skal bruges som belæg under samtalen, skal være førstehånds og det er vigtigt at de er præcise og korrekte. Sladder og fortællinger omkring andre situationer på anden hånd kan ikke bruges, da det vil fungere som tom snak for misbrugeren.

Det kan være svært at konfrontere en ven eller et familiemedlem med mistanken om misbrug, og det kan derfor være en rigtig god idé at tilkalde professionel hjælp, når man skal tage den svære samtale. Behandlingscenter STIEN har personale, der er specielt uddannet til at tage hånd om sådanne situationer, og har lang erfaring med de svære samtaler.

Du kan læse om alkoholbehandling her.