Døgntelefon: 70 20 72 70
Go to Top

Drikker de danske unge for meget?

En europæisk undersøgelse af unge mellem 15-16 åriges forhold til alkohol, rygning og diverse stoffer har vist, at danskerne stadig ligger på en førsteplads i forhold til alkoholforbrug, specielt når det drejer sig om at “drikke sig fuld”.

En velkendt undersøgelse fra “European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs” (ESPAD) indeholder blandt andet data omkring de unge danskeres forbrugsvaner og viser en skræmmende udvikling i forhold til alkoholforbrug. Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at unge danskere har et markant højere forbrug af alkohol end andre unge i Europa. Det pointeres, at for meget alkohol i en for tidlig alder har en sundhedsskadelig effekt, da hjernen langt fra er færdigudviklet. Dette gælder i øvrigt for alle rusmidler, som har større skadevirkning jo tidligere man starter med at bruge og misbruge. Især hash kan medføre alvorlige og varige kognitive skader ved anvendelse i en tidlig alder.

Selve problemet ligger i, at de danske unge har dannet et stærkt fællesskab omkring især alkohol, og hvis man af den ene eller anden grund ikke bidrager til dette, så kan man risikere at blive udelukket. Det massive forbrug af alkohol ses oftest i forhold til de normer, regler og rammer den danske unge møder i hverdagen. Når de danske unge ligger i toppen af alkoholforbrug, kunne det tænkes om denne adfærd afspejler sig i en række signaler, de voksne og samfundet udsender.

Alkohol en del af kulturen

Selvom alkoholforbruget ligger højt blandt 9/10.klasser, så eskalerer forbruget dog stadig i den festkultur, der forekommer i gymnasietiden. Resultaterne af den “Gymnasierapporten” fra Alkohol og Samfund viser, at druk eller begyndende druk tales betydeligt op i gymnasietiden, og at denne adfærd er den eneste rigtige måde at feste på. Denne mentalitet er meget normsættende og skaber et enormt pres på de unge, som i realiteten ikke ønsker at bidrage til denne kultur. Men kan denne kultur så ændres? Nogle mener, at man gør de unge en tjeneste ved at skærpe aldersbegrænsningen for indkøb af alkohol, hvor andre mener, at en lovændring ikke vil have en betydelig effekt, da de unge højst sandsynligt nok skal skaffe alkoholen alligevel. Måske ville et bedre resultat være, at præge diverse dannelsesinstitutioner til at ændre mentaliteten omkring alkohol, og derfor skabe festlige sammenhænge uden alkohol som centrum.

På Behandlingscenter STIENs hjemmeside kan du finde yderligere informationer omkring afhængighed. Heriblandt tilbydes blandt andet behandling for medicinafhængighed, ludomani og alkoholmisbrug, hvoraf sidstnævnte er et specielt fokusområde.

Hvis du er interesseret i at læse om alkoholbehandling kan du trykke her.