Facebook
Er alkoholikisme genetisk/arveligt?

Det korte svar til dette kan både besvares med et ja og nej. Man anser i dag alkoholisme som værende en sygdom, som giver en dysfunktion i hjernen. Det er denne dysfunktion, som giver en spændingstilstand i hjernen, som kan dulmes ved indtagelse af alkohol.

Spændingstilstanden kan være arvelig, men selve alkoholismen er ikke nødvendigvis arvelig, ud fra den viden forskere har i dag. Dette betyder derfor, at man alt andet lige, som barn af en alkoholiker, har større tendens til at arve selve spændingstilstanden, og dermed større chance for at udvikle trang til at dulme denne spænding ved indtagelse af alkohol. Hvis man er barn af en alkoholiker, så er risikoen for at arve sygdommen ca. 3 – 4 gange større, end hvis ens forældre ikke er alkoholikere.

I Danmark er der omkring 140.000 – 150.000 afhængige alkoholikere, og 800.000 der har udviklet et storforbrug inden for alkoholindtagelse. Et for stort forbrug af alkohol kommer ved overskridelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger, som lyder på 7 genstande for kvinder og 14 for mænd ugentligt.

I Danmark er det i dag meget nemt at komme i besiddelse af alkohol, og det er ofte noget de fleste anvender i sociale sammenhænge. Det betyder, at vi i Danmark har en større risiko for at skabe et overforbrug af alkohol, som i sidste ende kan munde ud i flere alkoholikere. Får disse alkoholikere børn efterfølgende, så vil det alt andet end lige betyde, at flere børn har 3 – 4 gange så stor risiko for at ende med samme problem, som deres forældre.

Heldigvis findes der flere gode behandlingsmuligheder til at hjælpe alkoholikere, eller folk der er på randen til at udvikle sygdommen. Hvis dette kunne være interessant for dig eller en dig står dig nært, kan du læse mere om behandling af alkoholmisbrug her.