Go to Top

Hvorfor vælge et misbrugscenter?

Der er i Danmark mange misbrugere, som ikke er i behandling, eller overhovedet er klar over, at de lever med et misbrug. Der findes misbrugere indenfor flere forskellige slags rusmidler. De mest populære er henholdsvis cannabis, kokain, ecstasy/MDMA, alkohol, svampe og heroin. 

Alene på alkoholen er der i Danmark omkring 140.000 misbrugere, hvilket sammenlagt med de andre rusmidler er en alt for stor mængde. En af årsagerne til at der er så mange, er fordi, folk ikke bliver behandlet i tide. Mange opdager måske, at de har et afhængighedsproblem, men gør ikke noget ved det, da de tænker, at de selvfølgelig ikke selv er misbrugere, eller fordi det er for skamfuldt. Derfor sker det sjældent, at en misbruger selv tager initiativ til at gå i behandling hos et misbrugscenter. Det er som oftest familie eller venner, som er tæt på én, som tager beslutningen om behandlingen.        

Individet i fokus

I et misbrugscenter bliver der taget hånd om problemet, og der fokuseres meget på den enkelte person. Den enkelte person har sin egen historie, og det er derfor vigtigt, at der netop tages højde for dette. Hvis man er i et misbrug, eller kender en der har brug for at komme ud af et misbrug, så er det nødvendigt, at man søger behandling hos et misbrugscenter. I hele 4 ud af 5 tilfælde kommer folk nemlig ud af deres misbrug ved en effektiv behandling hos et misbrugscenter. Det vigtigste inden behandlingen igangsættes er, at vedkommende det drejer sig om, er motiveret til at komme i behandling. Det er vigtigt for, at hele det videre forløb kan blive et sammenspil mellem den behandlede og selve misbrugscentret. 

Rigtig mange familier og/eller vennekredse bliver ofte hårdt ramt af et misbrugstilfælde i deres tætte inderkreds. Ved et misbrugscenter er der de fleste steder mulighed for, at familie og venner kan være med fra sidelinjen gennem hele behandlingen. De kan deltage til kurser og møder, for at kunne danne en bedre forståelse for hele forløbet. Dette gør også, at der efter behandlingsforløbet er en fælles forståelse for den pågældendes situation, hvilket giver en bedre start på livet sammen efter behandlingen