Døgntelefon: 70 20 72 70
Go to Top

Hvad betyder alkoholiker?

Alkoholiker er et udtryk er de fleste bekendt. Det er brugt i sammenhæng med lidelsen defineret ved, at have et misbrug af stoffet alkohol. En alkoholiker er en person, som lider af alkoholisme. Alkoholisme er karakteriseret ved et meget stærkt, ofte tvangspræget behov for at indtage alkohol. Det definerer en ukontrolleret stærk afhængighed, som for det meste både er fysisk og psykisk. Det er en lidelse der er udbredt i størstedelen af verden, og det kan være ekstremt svært at komme ud af. Sundhedsstyrelsen anbefaler maks. at drikke 7 genstande om ugen for kvinder, og 14 genstande for mænd.

Alkoholisme defineres dog ikke ved antallet af genstande man indtager, men ved de fysiske og psykiske problemer alkoholen medfører. En alkoholiker kan ofte genkendes via. sine fysiske lidelser. Det er meget sjældent at en alkoholiker trives socialt, grundet sine psykiske og fysiske problemer. Alkoholisme forekommer på baggrund af en kombination af den enkeltes psykologiske, sociale og genetiske forhold. I mange tilfælde er dispositionen for at udvikle alkoholisme genetisk. Det vil altså sige at alkoholismetendensen er medfødt.

Alkoholisme betegnes ikke som en sindstilstand, men som en sygdom, og bliver behandlet derefter. Behandling af sygdommen kan både foretages med eller uden medicin, men der kan være fatale følger af, at gøre brug af medicin som antabus til behandling af problemet.

WHO – World Health Organization – har defineret afhængighed, herunder alkoholisme, som en sygdom på deres diagnoseliste ICD 10. Denne gælder også i Danmark hvor Sundhedsstyrelsen skriver følgende;

  • Generelt gælder, at indtagelse af alkohol har meget højere prioritet for personen end andre aktiviteter som tidligere havde større værdi
  • Karakteristisk er også, at trangen til at indtage alkohol kan være meget stærk
  • Afhængighed defineres ved, at tre eller flere af de følgende punkter har været til stede indenfor det sidste år;
  • A. En stærk trang til at indtage alkohol
  • B. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
  • C. Abstinenssymptomer eller alkohol indtagelse for at ophæve abstinenssymptomer
  • D. Toleransudvikling, således at stigende mængder alkohol er nødvendigt for at opnå effekt som tidligere. Svært alkoholafhængige kan indtage mængder, som ville være dødelig for andre
  • E. Tiltagende forsømmelse af glæder eller interesser pga. alkoholindtagelse. Stadig mere tid bruges på at skaffe eller indtage alkohol, eller på at komme sig efter virkningen
  • F. Fortsat indtag på trods af klare tegn på skadelige virkninger, Eksempel leverskade efter stort alkoholforbrug

Kender du en person som har brug for hjælp, eller vil du bare gerne vide mere om mulighederne for behandling af sygdommen? Så følg linket og læs mere om alkoholmisbrug. På siden finder du også flere informationer omkring behandling af et alkoholmisbrug uden brug af antabus.