Facebook
Hvad er et misbrug?

Et misbrug defineres ved brug af alkohol, kokain, hash og andre stoffer som kan skabe en afhængighed og dermed føre til et overdrevet forbrug, der – med negativt fortegn – påvirker brugeren og dennes normale dagligdag.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) beskriver et misbrug som på følgende måde. “Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en sådan måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser”.

Disse definitioner er meget brede, men fællesnævneren er det skadelige forbrug af rusmidler, som medfører psykologiske og fysiske skader ved brugeren.

Det kan til tider være svært at tyde, hvornår en person har et misbrug, og derfor kan der opstilles følgende spørgsmål, som kan hjælpe med at blive klogere på om forbruget af rusmidler skaber problemer for dig.

  • Oplever du trang eller abstinenser hvis du ikke indtager rusmidlet?
  • Har du mange tanker om at skaffe dit rusmidler og prioriterer du dette højere end andre forpligtelser?
  • Er gode og dårlige dage afhængige af at du kan anvende dit rusmidler?
  • Har du en svækket fysisk tilstand? Oplever du at være oftere syg end gennemsnittet?
  • Har du svært ved at passe dine ting? Aftaler i forhold til dit arbejde, din familie, venner osv.

Man kan også med fordel spørge sine nærmeste om disse spørgsmål, og høre om de mener, at forbruget af alkohol og andre stoffer skaber problemer.

Konsekvenser af et misbrug

Man skulle tro, at jo mere man indtager af eksempelvis alkohol, jo mere skade påfører det. Og sådan er det også for så vidt angår især det fysiske helbred. Men et misbrug handler også om de konsekvenser selve forbruget af rusmidler fra gang til gang påfører misbrugerens omgivelser i form af handlinger i påvirket tilstand.

For at komme ud af misbruget skal man beslutte, at misbruget skal stoppe. Dette kan være svært, hvis du ikke føler nogen motivation for det, og en hjælp fra venner, bekendte og behandlere vil ofte være nødvendigt.

På behandlingscenter STIENs hjemmeside kan du læse mere om behandling af misbrug.